Zaspievaj slávičku 2016

thumbnail

Dňa 27. septembra 2016 sa uskutočnil v Dome Matice slovenskej už 8. ročník prezentácie v speve slovenskej ľudovej piesne, Zaspievaj slávičku - pre deti MŠ mesta Galanty.
Deti sa najskôr za doprovodu gitary spoločne rozospievali, čo sa im veľmi páčilo.
Pani učiteľky naučili všetky deti piesne a z každej materskej školy vybrali po dvoch dobrovoľníkoch, ktorí škôlku zastupovali. Pani Mirka im obliekla vyšívané vestičku každému dieťaťu a pekne na pódiu zaspievalo pieseň podľa vlastného výberu. Po ukončení piesne sa každé dieťa vyfotografovalo s Maticou medvedicou – veľkým plyšovým medveďom, oblečeným v kroji.
Spievaniu nebolo konca kraja, deti sa samostatne hlásili, že aj oni chcú zaspievať. Dokonca sa prihlásilo aj dievčatko, ktoré chodilo v Anglicku do škôlky a zaspievalo anglickú abecedu.
Na záver vyšli na pódium spoločne deti z každej materskej školy a vybrali si poslednú pieseň, ktorú zaspievajú. Detské obecenstvo sa ochotne pridalo a tak sa spev rozliehal po celej budove.
Keď sa na pódiu vystriedali všetky škôlky, nasledovalo malé pohostenie, aby sme deti ocenili.
Býva dobrým zvykom, že deťom na záver podujatia darujeme červené jabĺčko, ktoré nám už viackrát darovali z PD Hrušov. Tento rok boli takí ochotní a darovali nám 100% jablkovú šťavu. Deťom ohromne chutila, za to Vám ručím. Verím, že sa s radosťou budú učiť slovenské ľudové piesne, naše nehmotné kultúrne dedičstvo a zúčastnia sa prezentáciu aj budúci rok.

 

 Zlatica Gažová
Dom Matice slovenskej Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia