Zlatá medaila Ľudovíta Štúra


//Zlatá medaila Ľudovíta Štúra

Košice 27. 3. 2018

Dňa 26. marca 2018 sa v priestoroch Domu Matice slovenskej v Košiciach uskutočnil slávnostný akt, ocenenie významného matičiara PhDr. Jozefa Dolinského. Na návrh MO MS Košice mu Matica slovenská udelila Zlatú medailu Ľudovíta Štúra. Pán Dolinský oslávil 6. februára krásnych osemdesiat rokov a touto cestou mu k jeho výnimočnému jubileu predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper a riaditeľ DMS Košice Michal Matečka popriali veľa šťastia a zdravia do ďalších rokov. Ocenenie mu osobne odovzdal predseda Matice slovenskej, ktorý sa oslávencovi poďakoval za aktívnu účasť v matičnom hnutí. K blahoželaniam sa pridali aj iní členovia Matice, za OMM Sečovce Dávid Serbinčík a riaditeľ sekretariátu predsedu Matice slovenskej Mgr. Peter Schvantner. Pán Dolinský si pozornosť Matice slovenskej zaslúžil kvôli tomu, že stelesňuje človeka oddaného slovenskému národu a uznáva snahy a ideály, ktoré vyznáva Matica slovenská. Menovaný oslávenec bol veľmi polichotený a poprial Matici slovenskej, aby mala veľa nasledovníkov, ktorí by pokračovali správnym smerom a Matica sa mohla naďalej rozvíjať. Celé stretnutie pôsobilo uvoľnene. Zúčastnení spomínali, rozprávali si vtipné príhody a na záver si všetci s oslávencom symbolicky pripili.

Riaditeľ DMS Košice Michal Matečka a Alžbeta Bahúlová

Foto: Alžbeta Bahúlová

 

2018-03-28T16:09:00+00:0028 marca 2018 |Košický kraj|
X