” Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas”

//” Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas”

” Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas”

2017-10-20T13:14:39+00:00

Drienčany 18. 10. 2017

Po okresnom kole tejto súťaže v Slavošovciach sme sa vybrali s našimi víťazmi na celoslovenskú súťaž v prednese slovenskej rozprávky ” Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas” do Drienčan. Súťaž má za sebou už XII. ročník a to vďaka organizátorom, ktorými sú Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota, obec Drienčany, ECAV Drienčany a Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Podujatie je venované významnému slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému, ktorý na miestnej fare pôsobil od roku 1861 až do svojej smrti v roku 1885. Poslaním tejto súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky, objavovať krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, ale aj objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov. Súťaž je viacstupňová. Rožňavský okres v prvej kategórii reprezentoval Tomász Damian Šoltész (ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave) s rozprávkou „Koza odratá a jež“ od Pavla Dobšinského, v druhej kategórii naša recitátorka Stella Nahálková (ZŠ Zlatá v Rožňave) predniesla rozprávku „Starý Bodrík“ od Pavla Dobšinského a v tretej kategórii nás reprezentovala Beata Berkešová (Základná umelecká škola Rožňava) s dielom od Adrianny Varigovej „Sirôtka“. Naši zástupcovia mali neľahkú úlohu, pretože na celoslovenskej súťaži je konkurencia stále veľmi veľká a výkony súťažiacich sú vyrovnanejšie. Všetci traja sa však s touto úlohou popasovali veľmi statočne, do svojho prednesu dali skutočne celé srdce a odnášajú si veľké skúsenosti. Odznelo mnoho pekných prednesov a hlavne nádejí, že slovenská rozprávka má a ešte dlho bude mať pevné korene a zachová sa tak pre ďalšie generácie.

Tatiana Tomková

článok neprešiel jazykovou úpravou

X