Zlaté Moravce a okolie v časoch Veľkomoravskej ríše


//Zlaté Moravce a okolie v časoch Veľkomoravskej ríše

Zlaté Moravce 6. 7. 2018

De vila MOROWA – „intravilán Morowa“ – bol názov mesta Zlaté Moravce, ako sa uvádza v Zoborskej listine z roku 1113. Dôležitosť Zlatých Moraviec a okolia v časoch Veľkomoravskej ríše potvrdzujú aj nálezy, akými sú veľkomoravská pyxida, nájdená v obci Čierne Kľačany, zlatý pektorálny kríž, nájdený v Zlatých Moravciach a tiež fresky románskeho Kostola sv. Juraja v dedinke Kostoľany pod Tribečom.
Zlaté Moravce a okolie v časoch Veľkomoravskej ríše boli hlavnou témou odborného seminára, ktorý sa konal v piatok 6. 7. 2018 v Zlatých Moravciach. Podujatie zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Zlatých Moravciach v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Nitre a s mestom Zlaté Moravce.
Odbornú prednášku viedol PaedDr. Jarolím Koprda, Csc., ktorý elektronickou prezentáciou dokladoval niektoré významné skutočnosti tejto doby.
Románsky Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom je prístupný návštevníkom, ako aj Čiernokľačianska pyxida, avšak pektorálny kríž známy ako „Zlatomoravecký krížik“ prístupný návštevníkom nie je. Po nájdení bol umiestnený do mestského múzea, odkiaľ bol odcudzený. Kríž zmenil viacero majiteľov a teraz sa nachádza v súkromnom vlastníctve jedného z jeho obdivovateľov.
Historici, poznajúc Zlaté Moravce a okolie, často vyslovujú názor, že doteraz sa málo venovalo výskumu histórie tejto oblasti. Pozostatky kostolov z tej doby však vytvárajú domnienku, že táto oblasť nebola Metodovi a jeho žiakom neznáma. Azda by pomohol objav ešte jedného pektorálneho krížika a prieskum motivovaný historickým bohatstvom sa začne…
Miestny odbor MS Zlaté Moravce pokračuje v realizovaní odborných seminárov k histórii mesta a okolia v poradí už tretím seminárom zorganizovaným tentokrát pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda.
Týmto chceme prispieť k rozširovaniu historických poznatkov a ich dôležitému vplyvu na vývoj života obyvateľov v tej dobe, a zároveň zachovávať poznanie u súčasných a budúcich generácií.

Ing. Emil Valent, MO MS Zlaté Moravce

Zábery z prezentácie PaedDr. Jarolíma Koprdu, CSc.

2018-07-13T09:40:21+00:0013 júla 2018 |Nitriansky kraj|
X