1. ročník súťaže v čítaní rozprávok Spod slovanskej lipy v Galante


//1. ročník súťaže v čítaní rozprávok Spod slovanskej lipy v Galante

Po piaty raz sa v Dome Matice slovenskej v Galante uskutočnila súťaž v čítaní  Rozprávok  spod slovanskej lipy.  Zorganizoval ju Miestny odbor Matice slovenskej v Galante a zúčastnili sa na nej žiaci základných škôl z Galanty (3 školy),  z Dolných Salíb a Horných Salíb.

V dvoch kategóriách, I. až III. ročník, IV. až V. ročník, súťažilo 19 žiakov. Súťažiacich hodnotila porota zložená z piatich učiteľov základných škôl, ktoré sa  na súťaži zúčastnili. Najlepšieho súťažiaceho hodnotením bodmi od 1 do 10 vyberali spomedzi seba aj samotní účastníci súťaže.

Po úvodom oboznámení účastníkov s históriou vzniku a vývoja Matice slovenskej, a krátkej informácii o autoroch kníh, z ktorých boli vybraté povesti do súťaže, nasledovalo žrebovanie poradia súťažiacich i číslo povesti, ktorú súťažiaci potom prečítal.

V prvej kategórii (I. až III. ročník) najviac bodov získal žiak Základnej školy na Ul. SNP Galanta, Matej Nemašík, na druhom mieste s rovnakým počtom bodov skončili Sofia Záhorská (Základná škola s materskou školou Dolné Saliby ( a Angelika Huszková  (Základná škola Štefánikova Galanta). Tretie miesto v tejto kategórii obsadila Kristína Guľášová (Základná škola Gejzu Dusíka Galanta).

Veľmi vyrovnanou bola druhá kategória súťažiacich (IV. až V. ročník). Na prvom mieste (plece pri pleci) pretrhli cieľovú pásku s rovnakým počtom bodov 50 Sára Margita Balušíková (Základná škola Štefánikova Galanta), Denisa Marczibányiová z tej istej školy a Petra Bednárová (Základná škola Gejzu Dusíka Galanta).

„Tlačenica“ s počtom bodov 44 bola aj na druhom mieste. Na ňom skončili Natália Novotná (Základná škola ul. SNP Galanta) a Viliam Džurban (/Základná škola s materskou školou Horné Saliby).

Aj na treťom mieste sa v tejto kategórii umiestnili dvaja súťažiaci. S počtom bodov 42 to boli Sofia Patajová (Základná škola na ul. SNP Galanta) a Jakub Zelenák (Základná škola G. Dusíka Galanta).

Takýto počet víťazov narobil problémy organizátorom súťaže. Poradie účastníkov, ktorí skončili na prvom až treťom mieste bolo vyhlásené, ceny (knihy a dobroty) im však boli odovzdané osobne v ich základných školách o tri dni neskôr.

Víťazom, najlepšie čítajúcim účastníkom, podľa hlasovania samotných žiakov sa stal Matej Nemašík (Základná škola Sídl. SNP Galanta). Tomu boli diplom i vecná cena odovzdaná hneď v závere súťaže.

Vyšší  než očakávaný počet úspešných účastníkov súťaže, spôsobil problémy organizátorom, na druhej strane potešila zvyšujúca sa kvalita čitateľského prejavu súťažiacich.

Organizátori (Miestny odbor Matice slovenskej v Galante), jeho predseda Pavel Lehotský a vedúci projektu Daniel Miženko i členky poroty  – jej predsedníčkou bola Mgr. Katarína Barcziová, sa v rámci záverečnej diskusie zhodli, že forma súťaže i jej zameranie, napĺňajú základný cieľ viesť deti k čítaniu. Najmä preto treba  túto súťaž organizovať i v ďalších rokoch.

JUDr.D.Miženko
foto z podujatia: Ing. P. Lehotský

ZŠ G.Dusíka

ZŠ Sidl. SNP

ZŠ D.Saliby

Súťažiaci

naj čitateľ

Otvorenie

Porota1

Porota2

ZŠ H. Saliby

2019-06-18T15:26:04+00:0018 júna 2019 |Trnavský kraj|
X