Pripomenuli sme si 102. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika


/, Bratislavský kraj/Pripomenuli sme si 102. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika

Dátum 4. máj 1919 sa čiernymi písmenami navždy zapísal do dejín Slovákov. V tento deň tragicky zahynul veľký syn slovenského národa Milan Rastislav Štefánik.

Túto tragickú udalosť si dnes pripomenuli mladí matičiari pri soche generála M. R. Štefánika v Bratislave. Konkrétne to boli predseda Mladej Matice Marek Nemec a Lukáš Havlík s Petrom Schvantnerom.

M. R. Štefánik patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejín. Jeho komplexnosť možno vyjadriť súčtom jeho aktivít – astronóm, letec, generál a politik. Samozrejme, tieto úspechy sú podložené na vrúcnom rodinnom prostredí, aj keď v skromných podmienkach a na kvalitnom vzdelaní a aktivitách počas štúdií. Chlapec z Košarísk to najprv dotiahol až na uznávaného astronóma, ktorý pôsobil na slávnom observatóriu v Meudone, pričom počas svojich výskumných ciest pochodil kusisko sveta a vytvoril vtedajší rekord v najdlhšom pobyte strávenom na Mont Blancu. Následne po vypuknutí 1. sv. vojny sa dal do služieb francúzskej armády v snahe zachrániť Slovákov a dopomôcť k vzniku štátu, kde by Slováci boli konečne štátotvorným národom. To sa mu nakoniec aj veľkou pomocou česko-slovenských legionárov, ktorých bol ideovým otcom, podarilo. Svoju rodnú vlasť však živý nikdy neuvidel. Jeho smrť je dodnes nevyjasnená.

Nech je nám odkaz generála M. R. Štefánika tým správnym motivačným faktorom k službe pre národ.

Text: Peter Schvantner

X