15. ročník krajského matičného festivalu slovenských rozprávok Dobšinského Košice mal svoje neopakovateľné čaro


//15. ročník krajského matičného festivalu slovenských rozprávok Dobšinského Košice mal svoje neopakovateľné čaro

Do Košíc na matičný festival prišlo 80 najlepších recitátorov zo zákl. škôl celého Košického kraja.

 

Minulý týždeň sa konal v Základnej škole (ZŠ) Postupimská 37 na sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach už pätnásty ročník krajského matičného festivalu v prednese slovenskej rozprávky „Dobšinského Košice“. Na tejto krajskej matičnej prehliadke slovenských rozprávok sa zúčastnilo viac ako 40 ZŠ s osemdesiatkou účinkujúcich. Hlavnými organizátormi bola Matica slovenská zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej (MO MS) Košice-Myslava, mesto Košice, Mestský úrad MČ Košice – Dargovských hrdinov, odbor školstva OÚ v Košiciach a domáca škola ZŠ Postupimská 37.

Kvalita súťažiacich bola tento ročník veľmi vysoká. Veď do Košíc prišli po náročných výberových kolách na jednotlivých ZŠ popravde tí najlepší. Veľmi ťažko sa erudovaným porotám vyberali tí najlepší. Preto sa vo všetkých troch kategóriách udelilo na prvých troch miestach viacero ocenení.

Na tejto veľkej matičnej paráde Dobšinského rozprávok sa zúčastnili žiaci ZŠ počnúc Sobrancami cez Michalovce, desiatky ZŠ z Košíc až po základné školy v Spišskej Novej Vsi.

Spomenieme ocenených vo všetkých troch kategóriách:

  1. kategória: 2. – 4. ročník
Ocenenie Meno a priezvisko Škola
Zlaté pásmo Richard Godina ZŠ Staničná 13, Košice
Zlaté pásmo Dianka Novotná ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
Strieborné pásmo Emília Oravcová ZŠ s MŠ Harichovce
Strieborné pásmo Andrej Štec ZŠ Postupimská 37, Košice
Bronzové pásmo Liliana Miškovičová ZŠ Krosnianska 2, Košice
Bronzové pásmo Leonard Pikla ZŠ Komenského 6,

Spišské Vlachy

Cena riaditeľky školy Lívia Gáborová ZŠ Kecerovce
Cena starostu mestskej časti Košice III Adam Špernoga ZŠ s MŠ Želiarska, Košice
Cena poroty Rea Von Cserey ZŠ Park Angelinum, Košice
Cena poroty Tamara Brejčáková ZŠ Nejedlého, Spišská Nová Ves
Cena poroty Róbert Kőglovitsch ZŠ Kežmarská 28, Košice
  1. kategória: 5. – 6. ročník
Ocenenie Meno a priezvisko Škola
Zlaté pásmo Martina Klobušičová ZŠ Juhoslovanská, Košice
Zlaté pásmo Dávid Angelovič ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova, Košice
Strieborné pásmo Esther Máleková ZŠ s MŠ Slanec
Bronzové pásmo Alexandra Polanová ZŠ L. Novomeského, Košice
Cena starostu mestskej časti Košice III Miroslav Vidiščák ZŠ Fábryho, Košice
Cena riaditeľky školy Elena Kavcová ZŠ Hroncova, Košice
Cena riaditeľky školy Peter Džupla ZŠ Park Angelinum, Košice
Cena poroty Ema Hurtuková ZŠ Postupimská, Košice
Cena poroty Sára Štofanová ZŠ Staničná, Košice
Cena poroty Patrik Vojtaník ZŠ s MŠ Želiarska, Košice
Cena poroty Lilien Slivková ZŠ s MŠ Kuzmice

 

  1. kategória: 7. – 8. ročník
Ocenenie Meno a priezvisko Škola
Zlaté pásmo Nina Pavlíková ZŠ Komenského, Spišské Vlachy
Zlaté pásmo Ema Holomaňová ZŠ Kežmarská, Košice
Zlaté pásmo Lívia Spišáková ZŠ Postupimská, Košice
Strieborné pásmo Daniela Marcinčáková ZŠ Fábryho, Košice
Strieborné pásmo Karolína Hreňová ZŠ Komenského, Sobrance
Strieborné pásmo Jakub Ološtiak ZŠ Staničná, Košice
Bronzové pásmo Tamara Hamadejová ZŠ J. A. Komenského, Michalovce
Bronzové pásmo Natália Bartošová ZŠ Nejedlého, Spišská Nová Ves
Cena starostu mestskej časti Košice III Liliana Tóthová ZŠ Streda nad Bodrogom
Cena riaditeľky školy Lenka Gáborová ZŠ Kecerovce
Cena poroty Stella Grabanová ZŠ Park Angelinum, Košice

Kvalitné ceny v podobe hodnotných kníh nielen z Vydavateľstva Matice slovenskej (MS) a farebných diplomov MS dodali starosta Mestského úradu MČ Košice –Dargovských hrdinov Mgr. Jozef Andrejčák, exminister školstva SR a poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček, generálny riaditeľ firmy Lynx, s. r. o., v Košiciach Ing. Zoltán Kollár, riaditeľka ZŠ Postupimská 37 v Košiciach Mgr. Jana Polačková a zakladateľ festivalu a jeho hlavný organizátor František Mrva.

Na záver je treba pripomenúť aj skutočnosť, že organizovanie takého veľkého podujatia, akým Dobšinského Košice sú, by sa nedalo uskutočniť bez materiálnej a logistickej pomoci riaditeľky ZŠ Postupimská 37 v Košiciach Mgr. Jany Polačkovej a jej pedagogického kolektívu. Za to patria ZŠ Postupimskej 37 v Košiciach na čele s jej šarmantnou riaditeľkou len a len slová veľkej chvály.

Krajský matičný festival Dobšinského Košice slávnostne otvoril predseda MO MS v Košiciach-Myslave a zakladateľ matičného festivalu slovenskej rozprávky Ing. František Mrva. Vpravo od neho riaditeľka ZŠ Mgr. Jana Polačková

Krajský matičný festival Dobšinského Košice slávnostne otvoril predseda MO MS v Košiciach-Myslave a zakladateľ matičného festivalu slovenskej rozprávky Ing. František Mrva. Vpravo od neho riaditeľka ZŠ Mgr. Jana Polačková

Ocenené deti z prvej kategórie

ocenené deti v zlatom, striebor. a bronz. pásme

ocenené deti v zlatom. strieb. a bronz.pásme

Pavol Dobšinský kráľoval v Košiciach p -15-sty-krát

Poroty to mali k vôli kvalite prednesov veľmi ťažké

všetky ocenené deti so zást. starostu Dagov.hrdinov a porotou

V Košiciach 5. novembra 2019, text a foto F. Mrva

2019-11-09T16:15:11+00:009 novembra 2019 |Košický kraj|
X