Matičná delegácia sa zúčastnila 160. výročia založenia Matice slovinskej v Ľubľane


/, Zahraničie/Matičná delegácia sa zúčastnila 160. výročia založenia Matice slovinskej v Ľubľane

Pri príležitosti 160-ročnice a v prítomnosti prezidentky Slovinska Nataše Pirc Musar ocenil predseda Matice slovenskej Marián Gešper Slovenskú Maticu v Ľubľane (Maticu slovinskú) Zlatou cenou MS

ĽUBLANA 2. február 2024 – V budove Slovenskej Matice (originálny názov Matice slovinskej) sa konala slávnostná akadémia k 160. výročiu slovinskej Matice za prítomnosti a záštity slovinskej prezidentky Nataše Pirc Musar, predsedu Matice slovinskej Aleša Gabriča, predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera, predsedu Matice srbskej Dragana Stanića, predsedu Matice chorvátskej Mira Gavrana, predsedu Matice čiernohorskej Ivana Jovovića, ale aj významných spisovateľov a kultúrnych dejateľov Slovinska ako spisovateľ Dušan Jelinčič či ex-predseda Matice slovinskej akademik Milček Komelj. 

Podujatia sa zúčastnil aj zástupca slovenského veľvyslanca v Slovinsku Peter Bak. Slovenskú delegáciu okrem predsedu MS tvorili tajomník MS Peter Schvanter, vedecký tajomník MS a predseda Slovanského odboru MS Pavol Madura, riaditeľ Členského ústredia MS Martin Hajník, predseda Kulturologicko-filozofického odboru MS, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov a predseda Spoločnosti Ladislava Novomeského Lukáš Perný a zástupca riaditeľa tlačiarní Neografia Štefan Topľanský.

Prezidentka – ktorá prevzala zároveň aj čestnú záštitu nad slávnosťou  – vo svojom príhovore okrem iného pripomenula uvedomelých jednotlivcov, ktorí svojou prácou a často aj dobrovoľnými príspevkami umožnili existenciu a nerušené fungovanie tejto významnej inštitúcie. Predseda Matice slovinskej Aleš Gabrič sa vo svojom príhovore obzrel za históriou Matice slovinskej a vyzdvihol jej snahu o založenie Ľubľanskej univerzity a SAZU. Matica slovenská v Martine v zastúpení Mariánom Gešperom na podujatí ocenila Maticu slovinskú pri jej mimoriadnom jubileu a odovzdal Alešovi Gabričovi vzácne faksimilie z Archívu Matice slovenskej v Martine, ale aj Zlatú cenu Matice slovenskej. Spisovateľ Dušan Jelinčič vystúpil s príhovorom k 160. výročiu Matice pod názvom Cesta do konca noci alebo najtemnejšia hodina je tesne pred svitaním. Hudobnú časť, ktorá bola uvedená hymnou Slovinska z pera „slovinského Štúra“ France Prešerna, zabezpečili tenor Žiga Čopi, klaviristka Beáta Ilona Bercza, soprán Talita Sofija Komelj a sestry Patricija a Klára Avšič. Na udalosti boli prítomné aj slovinské médiá, vrátane štátnej televízie, ktoré pripravili niekoľko reportáží. Výrazne zarezonovala aj prítomnosť prezidentky. V závere podujatia bolo prezentované prehlásenie, určené najmä európskym inštitúciám, na ochranu jazykov, tradícií a kultúrnych identít v dobe globalizácie. Vo večerných hodinách sa konala druhá, literárna-hudobná časť podujatia, kde vystúpili poprední slovinskí literáti  Miljana Cunta, Uroš Zapan či Brane Senegačnik. Hudobný program zabezpečili Amadej Lah, Meira Smailovič, Tara Bregant a Mate Beštek.

Predseda MS Marián Gešper vo svojom príhovore pripomenul významné historické a kultúrne súvislosti medzi Slovenskom a Slovinskom, ktorými sú názvom rovnaké Matice oslavujúce 160. výročie iba s rozdielom niekoľkých mesiacov, podobné štátne vlajky a spoločná cyrilo-metodská tradícia. Nesmieme zabudnúť ani na dávne spoločné korene v Samovej ríši z roku 623, v ktorej boli spoločne predkovia Slovákov, Slovincov, Moravanov, Čechov a Lužických Srbov. Minulý rok to bolo 1400 rokov od vzniku tohto predštátneho útvaru západných Slovanov. Pri oficiálnych diskusiách zdôraznil aj vplyv Slovákov Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika na zakladateľov Matice slovinskej či mnohé ďalšie spoločné historické súvislosti. „Archív MS prezradil, že máme bohatú korešpondenciu, výmenu kníh a mnohých iných vedeckých súvislostí už od 19. storočia. Vytvorili sme faksimile, ktoré odovzdám. Prajem počtom malému, ale duchom veľkému slovinskému národu pod Alpami, veľa úspechov v hospodárskych, ekonomických aj politických súvislostiachPrajem Slovenskej Matici v Ľubľane, aby naďalej strážila svoj národ, pretože dobre vieme, že žijeme v nepokojnej Európe, v nepokojnom svete a udržanie našej štátnosti a kultúry je rovnako zložité ako jej vybojovanie v 19. alebo 20. storočí…“ uviedol Gešper, ktorý vzápätí odovzdal Alešovi Gabričovi Zlatú medailu Matice slovenskej s vyobrazením Karola Kuzmányho a Štefana Moyzesa, a symbolicky si podal ruku aj s prezidentkou Slovinska Natašou Pirc Musar.

Matica slovenská aktívne spolupracuje so zahraničnými Maticami jednak pravidelným organizovaním Kongresov Matíc a inštitúcií slovanských národov (minulý rok sa konal v poradí piaty, a to pri príležitosti 160. výročia Matice slovenskej v Martine, aj s prítomnosťou Matice slovinskej v Ľubľane), a jednak publikovaním zborníkov z Kongresov a časopisu Slovanský obzor, ktorý vychádza aj v rôznych jazykových mutáciach (šéfredaktorom je Pavol Madura). V rámci podujatia bola tiež nadviazaná kultúrna výmena medzi slovinskými spisovateľmi a matičným časopisom Slovenské pohľady. Podrobnejšiu reportáž z podujatia Matica slovenská pripravuje.

 

 

 

 

 

Video z príhovoru predsedu Matice slovenskej:

Ohlasy v Slovinsku:

https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/175020446?s=mmc

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/65bcec6883d0d/slovenska-matica-ob-160-letnici-s-slavnostno-akademijo

https://misli-sta-si.translate.goog/3264080/slovenska-matica-ob-160-letnici-s-slavnostno-akademijo?_x_tr_sl=sl&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc

ttps://misli.sta.si/3264080/slovenska-matica-ob-160-letnici-s-slavnostno-akademijo

https://www.facebook.com/photo/?fbid=950328006666472&set=pcb.950328053333134&locale=nl_BE

https://www.teraz.sk/najnovsie/marian-gesper-ocenil-sefa-matice-slo/772083-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsNajnov%25C5%25A1ie&fbclid=IwAR1vvuuP1jHiI8jdxCQJ4Pe1yK-y3bYcc4f5T5jpqSZTw-X1uWuDpZqK7A4

2024-02-12T08:22:36+00:005 februára 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X