Veľká noc s Jozefom Práznovským


//Veľká noc s Jozefom Práznovským

Žilina, 4. 4. 2017

Dňa 4. 4.2017 sa v Dome Matice slovenskej v Žiline uskutočnila vernisáž k výstave člena MO MS Žilina a zakladajúceho člena Združenia nezávislých výtvarníkov ARTEFAKT a predsedu klubu ARTEFAKT v regióne Žilina. Jozef Práznovský sa venuje kresbe, maľbe (stvárňuje krásy našej prírody, maľuje zátišia), grafike (na grafických listoch kombinuje viaceré grafické techniky, spoločným znakom všetkých grafík je nastoľovanie problémov človeka vo vzťahu k prírode, a to cestou fantázie), kolážam, kombinovanej technike a plastike (drevorezba a práca s hlinou – stvárňuje sakrálne, historické a abstraktné motívy).
V ostatnom období sa jeho záujem sústreďuje na figuratívne kompozície, ktoré sa vyznačujú citom k farbe a priestoru.
Už tretí rok pravidelne prezentuje svoju tvorbu v Dome Matice slovenskej v Žiline a záujem o jeho tvorbu zo strany matičiarov a verejnosti sa z roka na rok zväčšuje. Výstav sa zúčastňujú študenti základných a stredných škôl, čím sa na pôde Domu Matice slovenskej v Žiline snažíme priblížiť nielen tvorbu nášho matičiara, ale aj činnosť, poslanie a aktivity Matice slovenskej.
Tento rok nebol výnimkou. Na vernisáži sa zúčastnilo 45 ľudí, kde sme diskutovali nielen o umení, ale aj problémoch a víziách Matice slovenskej v súčasnom období, čo považujeme za veľmi vhodnú formu prezentácie a života Matice slovenskej.
Jozef Práznovský je srdcom veľký matičiar, umelec, znalý históriu a dejiny slovenského národa, človek s veľkým srdcom a pokorou, o čom svedčia všetky výstavy realizované na pôde domu matice slovenskej v Žiline. Súčasná výstava, ktorej mimochodom sú sošky našich národovcov bude odprezentovaná v priestoroch budovy Matice slovenskej v Martine v dňoch 5.5.2017 – 21.5.2017.

Ing. Katarína Kalanková

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

2017-04-06T09:12:41+00:006 apríla 2017 |Žilinský kraj|
X