29.ročník okresného kola literárnej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko v Rimavskej Sobote


//29.ročník okresného kola literárnej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko v Rimavskej Sobote

Dňa 29.02.2024 sa vo veľkej sále v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnil 29. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Organizátormi súťaže boli tento rok Centrum voľného času a Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Jej prostredníctvom je podporovať cieľavedomú prácu s deťmi v rozvoji a upevňovaní  zručnosti  v umeleckom prednese, vytvárať trvalý vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti,  upevňovať vedomosti a schopnosti žiakov k samostatnému a tvorivému prístupu k práci so slovesným umením. Okrem iného  upevňuje záujem žiakov o literatúru a národnú kultúru, všestranne rozvíja a podporuje záujmy žiakov o umelecký prednes a prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

Sprievodným podujatím bola vernisáž výstavy o Jozefovi Cígerovi Hronskom, ktorú láskavo zapožičal Archív Matice slovenskej v Martine.

Okresnej súťaže sa zúčastnilo 28 súťažiacich z okresu Rimavská Sobota.

Umelecký prednes súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: PhDr. Ingrid Krštieňová Šulková- riaditeľka Domu MS, Bc. Jaroslava Lajgútová – členka MO MS Rimavská Sobota a Ing. Milana Jutková–členka MO  MS Lukovištia.

Víťazi jednotlivých kategórii:

I. kategória

  1. miesto: Oliver Pavlík zo ZŠ s MŠ Vladimíra Mináča, Klenovec
  2. miesto: Ivan Ľupták zo ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota
  3. miesto: Elisa Bencová zo SZŠ Creative, Rimavská Sobota

II. kategória

  1. miesto: Dominika Kováčová zo ZŠ a MŠ P. E. Dobšinského, Teplý Vrch
  2. miesto: Bence Szöke zo ZŠ M. Tompu s vyučovacím jazykom maďarským, Rimavská Sobota
  3. miesto: Adam Szitanko z Evanjelickej ZŠ Z. Oravcovej, Rimavská Sobota

III. kategória

  1. miesto: Vivien Šinková zo ZŠ Janka Jesenského, Jesenské
  2. miesto: Ema Botošová z Gymnázia Ivana Kraska, Rimavská Sobota
  3. miesto: Alexandra Csomosová zo ZŠ Janka Jesenského, Jesenské

Víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici.

PhDr. Ingrid Krštieňová Šulková, DMS Rimavská Sobota

 

 

 

2024-03-04T09:17:04+00:004 marca 2024 |Banskobystrický kraj|
X