Fašiangy v Lehote


//Fašiangy v Lehote

Obec Lehota a Miestny odbor Matice slovenskej aj v tomto roku pokračovali v udržiavaní fašiangových zvykov a tradícií. V rámci bohatého fašiangového programu v poslednú fašiangovú sobotu 10. februára 2024 sa už krátko popoludní pohol od kultúrneho domu fašiangový sprievod, ktorému dal symbolický súhlas starosta obce Radoslav Kriváček. Jeho súčasťou boli alegorické vozy a to obrovský hojdací jednorožec, za ním známy lehotský dostavník s hudobníkmi a spevákmi a vozidlo vezúce truhlu s basou. Neodmysliteľnou časťou boli dospelí, mládež a deti v maskách a sprievod uzatváralo hasičské vozidlo s členmi miestneho DHZ, ktorí zabezpečovali bezpečnosť účastníkov sprievodu. Fašiangový sprievod prešiel postupne od kultúrneho domu okolo kostola po Kaplonskej ulici, po ulici Pod vinohrady a po Párovciach. Ďalej pokračoval po Hornom konci, okolo Hasičskej zbrojnice, po ulici Školskej a končil opäť pri kultúrnom dome.

Účastníkom prialo pekné „jarné“ počasie a o dobrú náladu sa starali hudobníci T. Lahučký, M. Ďurka, E. Mesároš  a M. Moravčík a speváci s matičného speváckeho súboru. Sprievod pútal pozornosť množstva detí i dospelých, ktorí vo veľkom počte vyčkávali na uliciach a počastovali účastníkov sprievodu rôznymi tradičnými fašiangovými výrobkami, teplým čajom, vínkom či domácou pálenkou. Poďakovanie v tomto smere patrí rodinám Ballovej, Mikulovej, Chlebcovej, Švecovej, Tomanovej, Koprdovej, Zabákovej, Dojčanovej, Andrášikovej a tiež Vinotéke u Baretku. Celý sprievod sa v dobrej nálade vrátil do kultúrneho domu, kde fašiangové oslavy pokračovali.

Tu už viac ako 150  prítomných občanov obce i mnohých rodákov z okolia čakalo na kultúrny program. V ňom sa predstavili členovia matičného speváckeho súboru a Matičného klubu mladých so scénkou pochovávania basy, ktorú opätovne nacvičili, v podstatne omladenom zložení v réžii manželov Pavelových. Všetci účinkujúci sa dobre zhostili svojich úloh. Osobitne zaujali herecké vystúpenia M. Novotnej, E. Mesároša, M. Lisyho, M. Ballu, V. Pavela, J. Ballovej, E. Predanocyovej, G. De Nadai, J. Bomberoviča, D. Cítenyiho, Š. Zaujeca i malého Matúša Ballu. Vystúpenie bolo ladené komicky, ľudia naň reagovali veselým smiechom a častým potleskom, dokonca viacerí aj príspevkom do „zvončeka“.

Po predstavení nasledovala ochutnávka zabíjačkových pochúťok, ktoré počas celého dňa pripravovali obecní zamestnanci pod vedením J. Zabákovej a M. Civáňovej.

Vyvrcholením celodenného programu bola pravá, nefalšovaná fašiangová tancovačka s hudobným sprievodom Emila Lahučkého a prerušovaná spevom krásnych ľudových piesní.

Text : Ing. Daniel Pavel

Foto: Peter Kutálek

 

 

2024-02-21T13:11:46+00:0021 februára 2024 |Nitriansky kraj|
X