Ad: Najpreceňovanejšie postavy slovenských dejín? – reakcia na článok v Denníku N zo dňa 25. 5. 2015


//Ad: Najpreceňovanejšie postavy slovenských dejín? – reakcia na článok v Denníku N zo dňa 25. 5. 2015

Matica slovenská, ako najstaršia slovenská kultúrno-spoločenská ustanovizeň, so znepokojením sleduje pokusy Vašich novín deformovať historické vedomie Slovákov. Pokus Petra Morvaya a Tomáša Gálisa z 25. mája 2015 v Téme dňa Denníka N prekračuje všetky rámce serióznosti, keď formou „hľadania“ akýchsi „najpreceňovanejších osobností slovenských dejín“, znižujú význam autorít, ktoré sa zásadným spôsobom zapísali do slovenskej histórie. Začlenenie Jánošíka medzi takéto osobnosti podčiarkuje neúctu autorov k vlastným dejinám, ako druh intelektuálneho barbarstva.

Vaše noviny sa týmto spôsobom postavili na čelo bojovníkov proti všetkému slovenskému s čitateľným zámerom oslabovať i tak „krehkú identitu“ tohto národa (ako ju pomenovala s rovnakým zámerom istá autorka filmu). Vyčleniť z našich dejín cyrilometodskú misiu, kráľa Svätopluka, Andreja Hlinku či Alexandra Dubčeka znamená ochudobniť ich o základné prvky, na ktorých stojí slovenská história, ale i táto republika napríklad už i preambulou svojej ústavy.

Vaše noviny sa takto hlásia k takým „slovenským“ novinám ako boli plátky Bélu Grünwalda či Adolfa Pecháňa z 19. storočia. Stáli na čele zápasu o kultúrnu genocídu slovenského národa a neskrývane sa usilovali o jeho pomaďarčenie. Vychádzali po slovensky, ale ich obsah bol neslovenský. Títo muži v cudzom žolde skončili napokon na smetisku dejín.
Bratislava 25. mája 2015

Za Maticu slovenskú
Marián Tkáč, predseda

Súbor na stiahnutie: Reakcia

2015-05-30T14:41:05+00:0030 mája 2015 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X