Anna Halašová-Mudroňová – 160. výročie narodenia


/, Žilinský kraj/Anna Halašová-Mudroňová – 160. výročie narodenia

Ochotníčka, vlastenka a predsedníčka ŽIVENY

Významné výročie 160 rokov narodenia organizátorky slovenského ženského a dobrovoľníckeho hnutia Anny Halašovej, rodená Mudroňová, narodila sa 18. februára 1864 v Turčianskom Svätom Martine, si Matica slovenská pripomenula pietnym aktom na martinskom Národnom cintoríne. V slávnostnom príhovore podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec spomenul význam slovenských žien v minulosti, ich činnosť, prácu a nezastupiteľné miesto, čo prepojil so súčasnosťou. Viliam Komora, tajomník MS pre problematiku národnostných menšín priblížil životné dielo A. Halašovej počas pôsobenia v slovenskom národnom a vlasteneckom živote. Matičiari po zaspievaní Hymny Matice slovenskej Kto za pravdu horí položili veniec na miesto jej posledného odpočinku.

Anna Halašová sa zapojila do národného mládežníckeho hnutia koncom devätnásteho storočia, angažovala sa aj do vydavateľských aktivít, osvety, organizácii finančných zbierok na pomoc chudobným študentov či do organizácie štúdia ruštiny. Manžel Andrej Halaša bol právnik, advokát, redaktor, prekladateľ, organizátor kultúrneho života a predstaviteľ Slovenskej národnej strany. Spoločne s manželom pracovali pri prekladateľskej, organizačnej a zberateľskej práci, v ochotníckom živote, divadelníctve, taktiež boli aktívni pri významných kultúrnych a spoločenských návštevách národných a kultúrnych predstaviteľov z Ruska, Česka, Srbska či Anglicka v Turčianskom Svätom Martine. Taktiež pracovala v Červenom kríži a to najmä v období prvej svetovej vojny. Osemnásť rokov, od roku 1927 do roku 1945, pôsobila ako predsedníčka slovenského vlasteneckého a dobročinného spolku Živena, ktorá si tento rok pripomína 155. výročie vzniku. V Živene bola treťou predsedníčkou po Anne Pivkovej a Elene Maróthy-Šotésovej.

Otec Anny Halašovej bol známy slovenský politik, právnik a zakladateľ Matice slovenskej Pavol Mudroň. Anna od mladosti vystupovala ako schopná ochotnícka herečka, v Slovenskom spevokole v posledných desaťročiach devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia vytvorila viacero charakterových, veseloherných i tragických postáv. Anna Halašová do večnosti odišla 22. októbra 1954 v Necpaloch pri Martine.

Matica slovenská vyhlásila rok 2024 za Rok slovenských žien v národnom hnutí. Významné Slovenky, vlastenky, národniarky bude pripomínať a oslavovať celý tento rok na podujatiach, konferenciách, seminároch po celom Slovensku, so Slovákmi a všetkými občanmi, národnými hnutiami a spolkami, obcami, mestami a štátom.

Viliam Komora, Foto: Lukáš Havlík

 

2024-03-13T14:06:55+00:0027 februára 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Žilinský kraj|
X