Cez Nadlak je… XXI. prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi


/, Články zo slovenského života v zahraničí 2019, Zahraničie/Cez Nadlak je… XXI. prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku je strešnou organizáciou Slovákov v Rumunsku, ktorá 4. 1. 2020 oslávi 30. výročie od svojho založenia. Od vzniku svojho pôsobenia medzi krajanmi v Bihorskej, Aradskej i Banátskej oblasti sa trvalo zasadzuje o rozvoj krajanskej komunity vo všetkých vrstvách pôsobnosti. V kultúrnej oblasti zväz etabloval niekoľko podujatí, ktoré sa stali ikonickými pre mnohých krajanov celej Dolnej zeme. Jedným z týchto podujatí Aradskej oblasti DZSČR je aj prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je…, na ktorom krajanskí sólisti prezentujú tradičné dolnozemské spevy počas troch koncertných večerov. Na trojdňovom podujatí sa hosťom i v tomto roku tradične predstavili sólisti z Rumunska, Maďarska a Srbska. Dva hudobné večery vyústili do galakoncertu, kde ocenení predviedli svoje výherné výkony za podpory hudobného hosťa zo Slovenska, ktorým v tomto roku bol FS Mladosť z Banskej Bystrice. Slávnostnú atmosféru dotvorili mladí krajania z Nadlaku, ktorí svojich rodákov podporovali veľkým potleskom. Netreba zabudnúť aj na vynikajúci orchester, ktorý svojím excelentným výkonom na čele s dirigentom Ondrejom Maglovskim sprevádzal spevákov po celé tri večery.

Každý rok navštívia podujatie významní hostia, ktorí svojou prítomnosťou podporujú každý koncertný večer. V tomto roku sa na podujatí zúčastnil veľvyslanec Slovenskej republiky v Rumunsku Karol Mistrík, poslanec DZSČR v rumunskom parlamente Jarko Fúrik, predseda DZSČR Adrian Miroslav Merka, zástupcovia z rumunského ministerstva kultúry a školstva, predsedníčka MO MS Báčsky Petrovec Katarína Melegová-Melichová, delegátka z ÚSŽZ Milina Sklabinská, zástupcovia župy Arad a mesta Nadlak, cirkevní hodnostári, zástupcovia krajanských škôl, funkcionári a kultúrni pracovníci z krajanských prostredí.

Na XXI. ročníku podujatia nechýbal ani predseda Matice slovenskej Marián Gešper a predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič na pozvanie I. podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavla Hlásnika. Delegáciu doplnil člen Výboru MS Martin Hajník.

Demokratický zväz si pre delegáciu Matice slovenskej pripravil bohatý program. Okrem XXI. prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne spoločne navštívili evanjelický kostol a ďalšie budovy patriace evanjelickej cirkvi aj s výkladom dozorcu evanjelickej cirkvi v Nadlaku. Hneď vedľa kostola delegáciu zaujal pamätník obetiam prvej a druhej svetovej vojny. Exkurzia po Nadlaku pokračovala návštevou budovy Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, nádhernej zrekonštruovanej slovenskej škôlky s veľkým dvorom a preliezkami a nakoniec navštívili tradičný slovenský dom, ktorý ukrýval mnohé starožitnosti slovenskej kultúry v Nadlaku.

Ďakujeme Demokratickému zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a ECAV v Nadlaku za pozvanie a starostlivosť. Najväčšia vďaka patrí organizátorom podujatia, ako i riaditeľke festivalu Kristíne Jucanovej za to, že sa pravidelne podujatie Cez Nadlak je… pripravuje na vysokej úrovni. Práve vďaka nemu sa mladí Slováci z Dolnej zeme stretávajú roky na jednom mieste a vytvárajú družné priateľstvá i mnohé spolupráce.

Mgr. Martin Hajník

X