Deň matiek v Dome Matice slovenskej v Dunajskej Strede


//Deň matiek v Dome Matice slovenskej v Dunajskej Strede

Už niekoľko rokov je oslava Dňa matiek veľkolepým podujatím, na ktoré sa tešia naše matky – matičiarky, nakoľko ich vždy čaká krásny kultúrny program. Preto sme sa všetci tešili na sobotu 14. mája na oslavy Dňa matiek v záhrade Domu MS v Dunajskej Strede. Po úvodnom privítaní prítomných predsedníčkou MO MS RNDr. Monikou Benkovskou nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili malé recitátorské a spevácke talenty zo Základnej školy Smetanov háj v Dunajskej Strede pod vedením matičiarky Kristíny Sádovskej.

Po pohostení skvelým gulášom, o ktoré sa postarali naši šikovní matičiari Elena Broszová, Jozef Brosz a Monika Benkovská a sladkými dobrotami z kuchýň našich matičiarok nasledovala voľná zábava za spevu a hudby matičného speváckeho súboru Slnečnica. Akcia mala veľký úspech, k čomu prispelo i nádherné slnečné počasie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa postarali nielen o samotnú akciu, ale hlavne o prípravné práce a záverečné upratovanie.

RNDr. Monika Benkovská, predsedníčka MO MS

2022-05-26T08:20:38+00:0026 mája 2022 |Trnavský kraj|
X