Detská literárna tvorba pri príležitosti 200. výročia narodenia štúrovského básnika Sama Vozára


//Detská literárna tvorba pri príležitosti 200. výročia narodenia štúrovského básnika Sama Vozára

Rodiskom Sama Vozára – básnika, prekladateľa, národovca  a autora unikátnej cyklickej skladby „Ukojenie tôni“ je obec Hrachovo (okres Rimavská Sobota).  Tohto roku si pripomíname 200. výročie jeho narodenia a pri tejto vzácnej príležitosti Matica slovenská inštalovala v priestoroch Základnej školy s MŠ v Hrachove výstavný projekt „Odkaz štúrovskej generácie“. Zároveň sa uskutočnila literárna súťaž vlastnej tvorby poézie a prózy žiakov školy pod názvom „O Vozárovo zlaté pero“. Spoluorganizátorom tejto literárnej súťaže je už niekoľko rokov aj Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.
Súťaž vlastnej tvorby poézie a prózy vznikla pred 24 rokmi na počesť rodáka Sama Vozára, jedného z najtalentovanejších romantických básnikov mladšej štúrovskej generácie, ktorý svoje základné vzdelanie získal v obci Hrachovo. Samo Vozár písal básnické cykly, lyricko-epické útvary a veršované drámy. Základná škola v Hrachove zriadila aj Pamätnú izbu, ktorú navštevujú žiaci a študenti celého okresu.
Samotná súťaž je rozdelená do dvoch kategórií – kategória poézie a kategória prózy. Jej cieľom je zvýšiť záujem detí o písané a hovorové slovo, napomáhať rozvíjaniu talentovaných detí a prostredníctvom exponátov v Pamätnej izbe Sama Vozára zvýšiť záujem detí o našu slovenskú históriu a historické fakty zo štúrovského obdobia. Po triednych kolách sa do školského kola prebojovalo tridsať žiakov. Súťažili žiaci tretieho až deviateho ročníka. V poézii dominovali osobné výpovede starších žiakov.  Radosť, smútok, vlastné zážitky i príbehy o zvieratách boli hlavnými témami v kategórii próza. Veľké poďakovanie patrí učiteľkám a porotkyniam zároveň, hlavne Mgr. Marcele Račákovej, ktorá súťaž pripravila a viedla, ďalej Mgr. Renáte Kýpeťovej a Mgr. Renáte Stanovej. Cenu Domu Matice slovenskej odovzdala Michalovi Kozlokovi riaditeľka DMS v Rimavskej Sobote.

Výsledky súťaže:

Vozárovo zlaté pero získala žiačka Lívia Budovcová (9. ročník)

Poézia

  1. Sabína Maňúrová (8. ročník)
  2. Daniela Vrábeľová (8. ročník)
  3. Lukáš Budovec (5. ročník)

Próza

  1. Lívia Budovcová (9. ročník)
  2. Ema Bálintová (8. ročník)
  3. Lilia Fodorová (6. ročník)
  4. Natália Godavcová (6. ročník)

Cena MATICE SLOVENSKEJ

Michal Kozlok (8. ročník)

Ceny sympatie pre žiakov 4. ročníka

Jaroslav Bodor
Tamara Bálintová

PhDr. Ingrid Krštieňová Šulková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v  Rimavskej Sobote

 

 

2023-04-17T11:56:21+00:0017 apríla 2023 |Banskobystrický kraj|
X