Docent Pavol Parenička ocenený prestížnou Cenou Vojtecha Zamarovského


//Docent Pavol Parenička ocenený prestížnou Cenou Vojtecha Zamarovského

Tohoročnú Národnú cenu Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu, ktorú udeľuje Klub spisovateľov literatúry faktu, získal známy autor literatúry faktu a literárny vedec Pavol Parenička. Docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej je autorom encyklopédií, vedeckých monografií, štúdií, odborník na štúrovskú problematiku a známa tvár z dokumentárnych filmov Matice slovenskej. Ocenený bol aj spisovateľ Anton Baláž a český historik a spisovateľ Dr. Eduard Stehlík, pretože každý druhý rok sa cena udeľuje aj českému spisovateľovi. Slávnostné odovzdávanie Národných cien Vojtecha Zamarovského sa konalo 20. októbra v bratislavskom Zichyho paláci. Tie sa udeľujú od roku 2000 a doteraz ich získalo 44 spisovateľov literatúry faktu, napríklad Pavel Dvořák, Ján Čomaj, Slavo Kalný, Milan Vároš, Štefan Luby či Jozef Leikert. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia, rovnako aj sympózium 80. výročie Medzinárodného dňa študentov, ktorí založili slovenskí a českí študenti bojujúci v Československej zahraničnej armáde v Londýne.

Autorom plastiky, z ktorej pozostávala cena, je akademický sochár Alojz Drahoš a autorom grafického listu je akademický maliar Peter Galvánek. Národnú Cenu literatúry faktu v minulosti získali také významné osobnosti ako Pavel Dvořák, Ján Čomaj, Slavomír Kalný, Milan Varoš či Štefan Luby. Podujatie sa konalo s podporou Fondu na podporu umenia v priestoroch Zichyho paláca.

Ceny odovzdal predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu, kulturológ, spisovateľ prof. Jozef Leikert a predseda poroty Dr. Ivan Szabó. Laudáciu k ocenenému Pavlovi Pareničkovi predniesol predseda Matice slovenskej Dr. Marián Gešper. K Antonovi Balážovi sa prihovoril známy historik Ivan Kamenec a k Eduardovi Stehlíkovi česká historička a spisovateľka Miroslava Poláková.

Všetci ocenení dostali plastiku s názvom Literárna múza faktu, ktorej autorom je akademický sochár Alojz Drahoš a grafický list, ktorý vytvoril akademický maliar Peter Galvánek. Slávnostné udeľovanie cien spríjemnilo vystúpenie operného speváka Gustáva Beláčka v sprievode klavírneho virtuóza Daniela Buranovského a neopakovateľný punc mu dodala aj moderátorka Alena Heribanová.

Predseda Matice slovenskej zdôraznil, že pričinením Pavla Pareničku sa zvýšila vedecká kredibilita Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej a celej Matice slovenskej. Zároveň ocenil jeho zásluhy v zápase o národné a kultúrne dedičstvo Slovákov, ako aj zachovanie kultúrno-historickej pamäti národa. Zdôraznil, že jeho práca je odborná aj vysoko vedecká. Prof. Jozef Leikert doplnil, že ocenený je excelentný biografista, ktorý významne prispel k rozvoju tohto žánru na Slovensku.

Docent Pavol Parenička v krátkom poďakovaní pripomenul, že žijeme v zložitej dobe, v ktorej je národné povedomie zaznávané. Ďalej prezradil, že je veľký nadšenec diela Eduarda Stehlíka, ale aj jeho dobrého priateľa a kamaráta Antona Baláža, s ktorým spolupracoval na viacerých projektoch, najmä na Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia. Som veľký nadšenec oceneného pána plukovníka Stehlíka a aj môjho priateľa, dlhoročného kamaráta Antona Baláža, s ktorým sme spolu robili aj slovníkové projekty, pretože bol aj v tejto veci nesmierne aktívny… takže som veľmi rád v takejto spoločnosti… Ďakujem za toto ocenenie,“ povedal na záver docent Parenička.

Len nedávno vyšla Pavlovi Pareničkovi nová kniha Štúrovskí revolucionári a vizionári na nemeckých univerzitách, ktorú možno objednať aj na vydavatel.sk.

Spracoval: PhDr. Lukáš Perný, PhD. SLÚ MS v spolupráci s prof. J. Leikertom

Mediálne ohlasy

VIDEOGALÉRIA:
Ocenenie Eduarda Stehlíka: https://www.youtube.com/watch?v=T-xPLaZIknk
Ocenenie Antona Baláža a Pavla Pareničku s laudáciou Mariána Gešpera: https://www.youtube.com/watch?v=OeviBc5MhyY
Prejav docenta Pareničku: https://www.youtube.com/watch?v=nW6vYiNSuiY
Hudobná vložika Gustáva Beláčka a Daniela Buranovského: https://www.youtube.com/watch?v=5xkxc-5AwHA

2022-10-25T10:30:57+00:0024 októbra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X