Dom Matice slovenskej v Košiciach sa rozrástol o nový Miestny odbor


//Dom Matice slovenskej v Košiciach sa rozrástol o nový Miestny odbor

V územnej pôsobnosti Domu Matice slovenskej v Košiciach bol založený ďalší Miestny odbor. Novým prírastkom, v poradí už tretím v tomto roku je Miestny odbor Matice slovenskej Vyšná Kamenica v okrese Košice-okolie.

V porovnaní so susednými dedinami je Vyšná Kamenica najmladšou obcou. Zmienka o nej pod názvom Kemenche pochádza z roku 1420. V roku 1427 už ale figuruje s pomaďarčeným názvom Felsow Kemenche, Vyšná Kamenica. Významnou pamiatkou je Evanjelický kostol z prvej polovice 14. stor. Ide o  jednoloďovú, pôvodne gotickú stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou. Lutherova reformácia sa tu ujala v 16. stor. a v roku 1600 tu bol založený cirkevný zbor. Vedľa kostola sa nachádza pamätná tabuľa vsadená do kameňa, ktorá pripomína 400. výročie vzniku zboru s nápisom 400 rokov Evanjelického a. v. cirkevného zboru 1600-2000.

Ustanovujúce Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej Vyšná Kamenica sa uskutočnilo 26.7.2022. Zúčastnila sa aj riaditeľka Domu Matice slovenskej v Košiciach Mgr. Martina Matečková, ktorá vyjadrila radosť nad tým, že v tejto obci sa vytvorili vhodné predpoklady pre vznik Miestneho odboru a zároveň bola poverená vedením zhromaždenia. Ľudia, ktorí si ctia odkaz bernolákovcov i štúrovcov i samotnú Maticu slovenskú, ktorá stojí na pevných pilieroch moysesovsko-kuzmányovskej tradície sú hybnou silou pre nové miestne odbory. V obci nie sú síce známi slávni rodáci, minimálne sa tu ale ponúka podnet na preskúmanie osobností, ktoré tu pôsobili, nakoľko je viac ako možné, že sa nájde nejaká osobnosť známejšia svojou činnosťou v širšom kontexte slovenských dejín.

Po úvodných slovách sa pristúpilo k základným náležitostiam týkajúcich sa ustanovujúceho Valného zhromaždenia. Následne sa pokračovalo diskusiou. Novým matičiarom sa predstavila široká paleta periodík, ktorých predplatné sa dá objednať. Týmto sa zároveň podporuje aj Matica slovenská. Robili sa predbežné náčrty podujatí, ktoré by sa dali v nasledujúcom období uskutočniť. Ozrejmila sa úloha regionálnej kultúry. Ako zdôraznil nový predseda MO MS Ján Mikloš „…obnovovať národné cítenie a povedomie o Matici slovenskej je opodstatnené. Cieľom je priblížiť Maticu slovenskú širšiemu okruhu ľudí a týmto posilňovať jej miesto v slovenskej spoločnosti.

Novému Miestneho odboru Matice slovenskej Vyšná Kamenica želáme veľa začiatočníckeho elánu a pevného odhodlania pri napĺňaní a prezentovaní matičných myšlienok.

Text a foto: Mgr. Martina Matečková, Dom Matice slovenskej v Košiciach

2022-08-08T14:16:01+00:008 augusta 2022 |Košický kraj|
X