Fašiangové dni v Králi


//Fašiangové dni v Králi

Zborový dom v obci Kráľ  je miestom mnohých podujatí, ktoré usporadúva Miestny odbor Matice slovenskej v Králi.

Skôr narodení členovia MO MS  v Králi a jeho priaznivci sa stretli na začiatku fašiangového obdobia v „Predvečer trojkráľový“. Predmetom ich záujmu počas tohto podujatia bolo lúskanie vlašských orechov. V piatok 5. januára 2023 dva tucty matičiarov usilovne pracovali takmer 3 hodiny. Popoludnie sa popri práci prehuplo do večera a tak sme spevom ľudových i národných piesní otvorili fašiangy r. 2024 v našej obci.

V sobotu 27. januára 2024 sa v Králi stretlo cca 20 masiek a maškár, ktoré sa výborne zabávali na „Fašiangovom karnevale“.  Deti vo veku od 2 do 15-tich rokov spolu so svojimi rodičmi či starými rodičmi sa podujali aj na fašiangový sprievod obcou. Keďže počasie nebolo priaznivé, toto úžasné „mravenisko“ masiek, maškár a zvedavých divákov sa presunulo do zborového domu. Všetkých prítomných v mene Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi  a dcérocirkvi Kráľ-Abovce Evanjelickej cirkvi a.v.  privítala Zuzana Hrušková, ktorá karneval aj moderovala a spolu s Oľgou Turisovou pripravili pre deti niekoľko spoločenských hier a športových aktivít. Do karnevalu sa zapojili aj prítomní rodičia, starí rodičia a ostatní diváci – ich úlohou bolo uhádnuť akú postavu predstavuje tá ktorá maska, resp. sami vystúpili prezlečení za masku. O hudobnú produkciu sa postaral Ondrej Hruška. Poďakovanie patrí aj Ivane Benčurovej, ktorá dbala na pohodu a občerstvenie všetkých súťažechtivých masiek a divákov. Nenechali sa zahanbiť ani ostatné  matičiarky z Kráľa a Aboviec – priniesli pražené buchty, „škvarkaniky“ (t. j. škvarkové pagáče) aj novoklenovské „harovce“, aby boli fašiangy v Králi ako za čias našich predkov.

Ing. Zuzana Hrušková, členka MO MS v Králi

 

 

 

2024-02-01T12:05:29+00:001 februára 2024 |Banskobystrický kraj|
X