Historický dokument Matice slovenskej približuje prvenstvá Ferdinanda Jurigu


/, Bratislavský kraj, Žilinský kraj/Historický dokument Matice slovenskej približuje prvenstvá Ferdinanda Jurigu

Nový historický dokument Matice slovenskej komplexne predstavuje slovenskú osobnosť Ferdinanda Jurigu. Ako bezplatnú online pomôcku ju môžu využiť učitelia dejepisu pri vyučovaní slovenských národných dejín.

V novembri minulého roku uplynulo 70 rokov od úmrtia politika, rímskokatolíckeho kňaza, ale aj matičiara Ferdinanda Jurigu. „Prvenstvá Ferdiša Jurigu, ako sa mu hovorí po záhorácky, si verejnosť len málo uvedomuje, a tak zostáva v tieni známejších Slovákov. Bol to Juriga, ktorý ako prvý rečnil v uhorskom sneme po slovensky a vyslovil sa za sebaurčovacie právo slovenského národa. Zabúda sa aj na to, že prišiel s myšlienkou obnoviť Slovenskú národnú radu, bol pri tvorbe návrhu Deklarácie slovenského národa a napísal prvý návrh na autonómiu Slovenska. A práve jemu vďačíme za to, že Sedembolestná Panna Mária sa stala patrónkou Slovenska,“ priblížil profesor Róbert Letz, historik, vysokoškolský pedagóg a predseda Historického odboru MS. Ferdinand Juriga sa priamo zaslúžil o zlepšenie postavenia Slovákov v sociálnej, školskej a národnej otázke. Ukážkovým príkladom je jeho kňazské pôsobenie v obci Vajnory pri Bratislave. Bol tiež pri založení prvého Česko-Slovenska a medzi prvými navrhoval Bratislavu za hlavné mesto Slovenska.

„Študentov zaujme jeho svojrázna povaha a búrlivá politická kariéra. Jeho politické prejavy boli také ostré, že ho v uhorskom sneme museli chrániť rumunskí poslanci. Za urážku uhorskej vrchnosti dokonca sedel dva roky vo väzení. Bol tiež zarytým odporcom Vojtecha Tuku a jeho politiky,“ dodal R. Letz. Zároveň poukázal na nedostatok zaujímavých osobných biografií slovenských osobností. „Verím, že aj historické dokumenty Matice slovenskej prilákajú k štúdiu slovenských dejín literárne talenty, ktoré získajú historickú akríbiu a budú schopné napísať čitateľsky príťažlivé diela o významných Slovákoch.“

Ďalšie videá nájdu záujemci na Youtube profile TV Matica. Matica slovenská aktuálne pripravuje historický dokument o kanadskom priemyselníkovi a zakladateľovi Svetového kongresu Slovákov Štefanovi Boleslavovi Romanovi, ktorého sté výročie narodenia si pripomenieme už v apríli.

IÚ MS

 

X