Historicky prvý Miestny odbor Matice slovenskej v Martine oslávi storočnicu


/, Žilinský kraj/Historicky prvý Miestny odbor Matice slovenskej v Martine oslávi storočnicu

Pred sto rokmi v auguste 1919 bola oživotvorená Matica slovenská v Turčianskom Svätom Martine, kde zakrátko vznikol aj jej historicky prvý Miestny odbor Matice slovenskej na Slovensku. Pri príležitosti tejto storočnice organizujú jeho členovia slávnostnú schôdzu, ktorá sa uskutoční 4. novembra 2019 o 15.00 h v Konferenčnej sále Turčianskej knižnice v Martine. Na nej uvedú do života novú monografiu o dejinách odboru.

„Miestny odbor MS vznikol 2. novembra 1919 v sídle Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine a do roku 1950 zorganizoval okolo troch stoviek kultúrno-osvetových podujatí. V turčianskom regióne i v širších slovenských reláciách sa stal významným kultúrno-osvetovým hýbateľom a v rámci Slovenska bol po Bratislave člensky druhým najpočetnejším matičným miestnym odborom vôbec. Zaujímavosťou je, že v roku 1943 patrila k jeho členom až štvrtina obyvateľov mesta Martin,“ uviedol riaditeľ Archívu MS Pavol Madura, ktorý je autorom prvej vedeckej monografie o dejinách martinského odboru.

„Na čele martinského miestneho odboru stáli v prvej polovici 20. storočia významné osobnosti, ako boli starosta mesta Cyril Bodický, historik a verejný činiteľ Pavol Florek, prvá slovenská akademická maliarka Želmíra Duchajová-Švehlová či sochár Fraňo Štefunko. Ale zoznam elitných osobností kultúrneho a matičného života je mimoriadne dlhý, preto možno konštatovať, že miestny odbor v Martine predstavoval jeden z najreprezentatívnejších matičných odborov,“ osvetlil literárny historik Slovenského literárneho ústavu MS Pavol Parenička.

Od tohto roku si i ďalšie súčasné matičné miestne odbory budú postupne pripomínať storočnice svojho založenia, a to aj novými jubilejnými publikáciami, v ktorých zhodnotia prácu svojich predchodcov po vzniku prvej Československej republiky a obnovení činnosti Matice slovenskej. Problematika pôsobenia a význam miestnych odborov v regiónoch nie sú podnes v dejinách našej kultúry odborne a komplexne spracované, čo už súčasná generácia matičiarov začína naprávať. Nová publikácia archivára MS P. Maduru bude zároveň slúžiť ako metodický a inšpiratívny vzor na tvorbu ďalších podobných prác o dejinách miestnych odborov Matice slovenskej.

IÚ MS

 

X