Hrdí na jubilujúcu obec i 80. výročie vzniku MO MS v Ličartovciach


/, Prešovský kraj/Hrdí na jubilujúcu obec i 80. výročie vzniku MO MS v Ličartovciach

Je to tak. 80 rokov je v obci Ličatovce Miestny odbor. Existuje len z dobroty a obetavosti jeho členov, no hlavne výboru. Päť ľudí sa musí postarať o to, aby sa stretnutie matičiarov vôbec mohlo zrealizovať. Asi keď to čítate, tak si poviete – aj u nás tak. Matičiari nemajú veľa peňazí, ale veľa chuti robiť niečo a ukázať ,že spolková činnosť má zmysel a môžu sa aj pochváliť. A preto jeden člen nakúpi a dovezie veci na hody na slávnostne stretnutie do miestneho kultúrneho domu  bez odmeny za benzín, ďalší zabezpečí ozvučenie a tiež ho dovezie svojím autom bez nároku na preplatenie, ďalšia vybaví miestnu folklórnu skupinu a ďalšia je pravou rukou predsedníčky, ktorá sa mení na moderátorku akcie a všetko to zastrešuje a je ako sa vraví mozgom i srdcom odboru – predsedníčka. Vymyslí vzhľad pozvánok, obvolá hostí, vybaví kvety pre nich i jubilantov a celé dni študuje dokumenty 80. rokov, aby matičiarom podala exkurz do histórie spolku, ktorá je v matičnej rodine v okrese Prešov najväčší. Sčíta 130 členov.

Ličartovce sú takmer  uprostred medzi krajskými sídlami Prešov a Košice. Obec si v roku 2019 pripomenula  770 . výročie prvej písomnej zmienky a MO Matice slovenskej 80. výročie založenia. Pri jej vzniku 8.11.1939  za čias richtára Michala Billého hlavne uvedomelí gazdovia a ďalší dobrí obyvatelia – predseda – riaditeľ obecnej školy Štefan Bachinger, Andrej Bugoš – tajomník, Štefan Varga – pokladník ,Štefan Jesenský, Jurko-Janovický, Michal Varga založili miestny spolok.

Cez 2. svetovú vojnu a po nej v čase budovania družstiev a socialistickej „slávy“ sa spolok nemohol rozvíjať. Svoj druhý dych a s plnými pľúcami sa rozvinul až v roku 1993 . Ako prvé siahli matičiari po ľudovej tradícií . Oživili rapkanie po obci v čase keď zvony “ uletia“ do Ríma v predveľkonočnom období. Potom nadviazali na tradíciu májovej úcty k matkám, pustili sa aj cestou zbližovania mikroregiónu – stáli pri vzniku putovania ľudu zo 4 obcí – Ličartovce , Drienov, Obišovce, Kysak na Zamčiská kde sa dochovali ruiny stredovekého strážneho hradu .Pod ruinami Obišovského hradu  sa konajú tradičné slávnosti dalo by sa povedal svornosti Šarišanov.

Matičiari organizujú besedy, chodia spolu do divadla ,odhalili  pamätnú tabuľu najslávnejšej pani učiteľke Viere Bachingerovej – postarala sa, že vlak konečne mal zastávku aj v Ličartovciach ,viedla štatistiku stromov, kvetov či nových rastlinných druhov v obci, zbierala šarišské príslovia i porekadlá, dievčatá viedla ku kráse kroja i úcty k ich roľníckym predkom, lebo hlavne zem živila tunajších  i vedátorovi ekológovi európskeho formátu Antonovi Jurkovi .Vzduch do pľúc spolku v novej ére Slovenska vdýchla Mária Murdziková rod. Billá / inak vnučka richtára Michala Billého, za ktorého starostovania MS v obci vznikla / rodáčka, ktorá  je predsedníčkou MO.

Dňa 28. 12. 2019 bol to čas kedy matičiari na sklonku roka bilancovali i spomínali na významných rodákov. Na  zosnulého Antona Jurka – aktívneho matičiara telom i dušou, tam kde ho nepustili dverami dostal sa ta okom keď vybavoval sponzorov či vzácnych hostí pre matičné akcie ale aj terajších obyvateľov, ktorí dokážu svet očariť svojou prácou i umom. Jedným z nich je aj insitný umelec Juraj Antoňák. Na tak vzácne výročia v obci  jej dominante kostole sv. Martina pribudla jeho vyrezávaná Krížová cesta a po prvý krát v histórií majú  ličartovčania svoj krásny Betlehem. Je veľkolepý a pre tunajších vzácny a nenapodobiteľný. Tak ako aj folklór obce. Tunajšie ženy ho uchovávajú a prezentujú v rámci FS Rozmarín. Stretnutia sú tak pestrejšie aj pre oko. Tunajší kroj je pestrý , vyšívaný , ženy nosia nádherné zdobené čepce.

Kus svojho umenia aj srdca nechali aj na stretnutí pri výročí vzniku MO. Obce v tomto mikroregióne úzko spolupracujú a tak si doslova prepožičiavajú aj foklórne i hudobné skupiny a preto pri výročí MO hrali v Ličartovciach harmonikári z Kysaku . A nebola to len vec mužov,ale na ústnej harmonike hrala aj dáma Jarmila Čopová.A bolo veľkou cťou , že medzi matičiarov prišli až 2 starostky. Domáca Mária Ščepitová a starostka zo susedných Obišoviec Mária Baboľová. Pre všetkých bolo milé ,že nová starosta Ličartoviec vstúpila s manželom Petrom do Matice slovenskej.

A ďalšie plány? Naďalej uchovávať tradície a vytvoriť hádam aj detskú časť folklórnej skupiny , kt. by  oživila ďalšie vystúpenia folkloristov. Miestny odbor dostal aj bronzovú medailu za svoju činnosť. Odovzdala ju riaditeľka Domu MS Prešov Slávka Jurková. Matičiari z Ličartoviec idú ďalej s mottom byť si bližší a pomáhať si a myslieť na svojho blížneho a pracovať pre dobré meno Matice slovenskej ale aj malebnej obce Ličartovce. Požehnaný Nový rok 2020!

autor textu aj foto – kolektív výboru MO MS Ličartovce

X