Hviezdoslavov Kubín 2020


/, Správy z krajov/Hviezdoslavov Kubín 2020

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese na Slovensku a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze.

„Kto chce žiť, musí sa kývať, boriť – tvoriť a nie zívať.“ (P.O.Hviezdoslav)

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, v spolupráci okrem iných aj s Domom Matice slovenskej Michalovce, je z poverenia Národného osvetového centra v Bratislave organizátorom krajskej súťažnej prehliadky 66. ročníka Hviezdoslavov Kubín 2020. Opatrenia súvisiace s pandémiou COVID 19 na Slovensku, priniesli od začiatku roka pre organizátorov novú skúsenosť a prinútili preorganizovať a prepracovať systém súťaženia. Zmenili sa termíny postupových súťaží  aj celoslovenského kola. Zostala len IV., V. kategória, detské recitačné kolektívy a divadlá poézie. Realizátori a usporiadatelia jednotlivých kôl sa nedali odradiť, nezačali „zívať“ ale na základe Hviezdoslavovho citátu boli tvoriví a prišli s myšlienkou usporiadať prehliadku v online formáte, resp. v digitálnom priestore.

Aj Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach, ako organizátor krajského kola tejto súťaže v Košickom samosprávnom kraji realizovalo súťaž takouto formou. Krajské kolo 66. Hviezdoslavovho Kubína sa podarilo úspešne zrealizovať pre 4. a 5. kategóriu  v KSK v digitálnej podobe. Súťaž bola organizovaná za prísnych podmienok pri dodržiavaní aktuálne platných hygienických opatrení. Prebiehala bez účasti divákov a v jednotlivých okresoch individuálne. Do krajského kola sa zapojili recitátori z okresov Košice, Spišská Nová Ves a Michalovce. Súťažné nahrávky boli vyhotovené organizátorom súťaže, spracované a následne postúpené porote. Porota hodnotila súťažné prednesy online. Výsledky sú zverejnené na stránke a sociálnych sieťach ZOS. Okres Michalovce úspešne reprezentoval študent Gymnázia Pavla Horova Michalovce Miloš Vrábeľ, ktorý sa umiestnil v poézii na 3. mieste. Podujatie podporil a vecné odmeny formou kníh z vydavateľstva Matice slovenskej zabezpečil Dom Matice slovenskej Michalovce.

Mgr. Lucia Vetrecinová

2020-11-25T12:35:18+00:0025 novembra 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|
X