Ideológ národného hnutia

Matica slovenská si pripomenula Š. M. Daxnera

Matica slovenská si pripomenula ústrednú postavu slovenského národného hnutia a matičného života devätnásteho storočia Štefana Marka Daxnera.

Druhý sviatok vianočný utorok 26. december 2023 bol sviatočný aj pre našu najstaršiu celonárodnú ustanovizeň, keďže pred 201 rokmi sa narodil Štefan Marko Daxner, ústredná osobnosť jej vzniku. Podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec pri buste v Aleji dejateľov pred súčasnou sídelnou budovou MS vyzdvihol potrebu pripomínať si výnimočné osobnosti slovenského národného života. Pripomenul, že už o niekoľko dní si budeme spomínať na viaceré významné osobnosti a to ženy, preto celý rok 2024 bude niesť pomenovanie Rok slovenských žien v národnom hnutí. Avšak nebudeme zabúdať ani na ostatné osobnosti, čo sa deje aj dnes, keď spomíname na Š. M. Daxnera, ideológa slovenského národného hnutia. Práve takto túto významnú osobnosť nazval predseda MS Marián Gešper, keďže Daxner bol autorom Memoranda národa slovenského, spoluzakladateľom Matice slovenskej, ako aj Slovenskej národnej strany. Tajomník MS Viliam Komora priblížil osobnosť tohto vlastenca, ktorý sa narodil 26. decembra 1822 v Tisovci. Pôsobil okrem iného ako významný slovenský právnik, politik či spisovateľ, patril medzi uvedomelú slovenskú šľachtu starobylého pôvodu. Významné miesto mal medzi najvýznamnejšími osobnosťami nášho národa v osemnástom storočí, keďže inicioval celonárodné zhromaždenia, v roku 1848 v Liptovskom Svätom Mikuláši, kde boli prijaté Žiadosti slovenského národa, a v roku 1861 v Turčianskom Svätom Martine, kde sa uskutočnilo Slovenské národné zhromaždenie, ktoré odsúhlasilo Memorandum národa slovenského. Práve tieto dokumenty boli výnimočnými v oblasti práv a postavenia slovenského národa a Slovenska. Š. M. Daxner bol taktiež významným veliteľom slovenského dobrovoľníckeho oddielu, po tých „búrlivých“ rokoch pôsobil ako advokát, aj ako úradník vo viacerých župách, až sa napokon navrátil hospodáriť na rodinné majetky. Š. M. Daxner bol autorom balád, drobnej prózy, básní, zberateľom ľudových povestí či rozprávok.

Š. M. Daxner do večnosti odišiel 11. apríla 1892 v rodnom meste, jeho hrob je na Národnom cintoríne v Martine, kde si zástupcovia Matice slovenskej uctili túto osobnosť položením venca.

Viliam Komora, Foto: Romana Nemcová

 

X