Jubilujúca Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Ukrajine oslávila 25. výročie


/, Články zo slovenského života v zahraničí 2018/Jubilujúca Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská na Ukrajine oslávila 25. výročie

Užhorod, 17. 11. 2018

Zakarpatské akademické oblastné divadlo „BAVKA“ v Užhorode ožilo 17. novembra oslavami 25. výročia Kultúrno-osvetovej organizácie Matica slovenská na Ukrajine. Užhorodskí matičiari si dôstojne pripomenuli prvú štvrťstoročiu činnosti Matice slovenskej na tomto území.

Podujatie otvoril predseda tamojšej Matice slovenskej, Jozef Hajniš, ktorý vyjadril úprimné poďakovanie krajanom za prácu na vlasteneckom poli. Odpočet činností Matice slovenskej v Užhorode pripravila podpredsedníčka organizácie, Gabriela Brodyová, ktorá vyzdvihla najväčšie úspechy činnosti matičiarov od vzniku Matice slovenskej až po súčasnosť. Počas podujatia vystúpili viaceré domáce folklórne, spevácke a recitačné zoskupenia, ktoré podujatiu zabezpečili vysokú kultúrnu úroveň a zároveň emotívne vyjadrili vzťah krajanov ku slovenským koreňom.
V slávnostnom programe vystúpil generálny konzul Slovenskej republiky, Miroslav Mojžita a vzácni hostia spolupracujúci s Kultúrno-osvetovou organizáciu Matica slovenská, ktorí udelili viaceré ďakovné listy a vyznamenania nielen činovníkom Matice, ale i početným krajanom. Za Maticu slovenskú bola na podujatí prítomná riaditeľka KM MS, Zuzana Pavelcová, ktorá do rúk predsedu tejto organizácie, Jozefa Hajniša, odovzdala Striebornú cenu MS za doterajšiu činnosť Kultúrno-osvetovej organizácie Matica slovenská na Ukrajine. V príhovore poďakovala krajnom za dlhoročnú vynikajúcu prácu matičiarov, odovzdala pozdrav z ústredia Matice slovenskej a vyjadrila hrdosť Matice slovenskej na prácu krajanov na tomto území. Prítomným sa prihovorila aj riaditeľka DMS Michalovce, Karin Obšatníková, ktorá predsedovi organizácie odovzdala Pamätný list riaditeľky DMS a poďakovala za dlhoročnú spoluprácu oboch subjektov. Podujatie svojou osobnou účasťou podporil aj pracovník OP MS Vranov nad Topľou Miroslav Gešper a bývalý funkcionár Matice slovenskej, Ján Eštok. Po ukončení slávnostnej akadémie predseda organizácie spoločne s riaditeľkou školy so slovenským vyučovacím jazykom v Užhorode, Máriou Fedynec, pozvali matičných činovníkov do priestorov školy i organizácie. Práve táto škola vznikla na podnet Kultúrno-osvetovej organizácie Matica slovenská na Ukrajine a jej klenotom matičnej činnosti v Užhorode. Okrem exkurzie vo vyučovacích priestoroch a priestoroch pre kultúrnu činnosť vyjadrili obe strany v spoločnom dialógu očakávania v oblasti budúcej spolupráce, ktoré by sa mohli realizovať v najbližšom období.

Zuzana Pavelcová
Autorka fotografií: Karin Obšatníková

PhDr. Zuzana Pavelcová, riaditeľka KM MS

PhDr. Zuzana Pavelcová, riaditeľka KM MS

X