„JULOVE pripovidki“


/, Správy z krajov/„JULOVE pripovidki“

Preniesť sa do života známych aj menej známych osobností, pátrať po ich myšlienkach a ideách – na to sa nájde v meste Sobrance, ale aj v celom sobraneckom regióne veľa príležitostí. Naše dejiny a našu históriu písali ľudia, ktorí milovali tento kraj. Mali by sme byť hrdí, že nás reprezentovali ľudia, ktorí napriek tomu, že denne zažívali radosti aj starosti, predsa v nich bolo toľko dobra, že si ich doba zapamätala. Kto sú? Akí boli? To sa chceme dozvedieť aj my. Niektorých poznáme z rozprávania ich rodinných príslušníkov, priateľov, známych, niektorých poznáme len z historických podkladov. A práve jeden z tých, ktorého sme dobre poznali a na ktorého by sa nemalo zabudnúť, bol aj Mgr. Július Knapp.

Medzi „Julove“ záľuby od detstva patrili spev, recitácia, knihy, príroda, ryby a huby. Neskôr to bolo divadlo, film, poézia a maľovanie. Počas svojho života pôsobil ako učiteľ na viacerých ZŠ, bol riaditeľom MsKS Sobrance, vedúcim odboru kultúry na ONV Michalovce, neskoršie starostom v rodnej obci Tibava a posledné roky bol zástupcom prednostu Okresného úradu v Sobranciach. Od roku 2004 bol na dôchodku, ale napriek tomu bol stále kultúrne činný a podľa potreby sa i naďalej zapájal do kultúrneho života v meste i v celom okrese Sobrance v rôznych žánroch, konferoval kultúrne podujatia a písal scenáre. 40 rokov pracoval v Zbore pre občianske záležitosti ako recitátor. Mal 5 samostatných a niekoľko spoločenských výstav výtvarníkov Zemplína, ale ocenenia získal aj v literárnej tvorbe za poéziu. V spolupráci so Zemplínskou spoločnosťou v Michalovciach vydal 2 vlastné a niekoľko spoločných knižiek v zemplínskom nárečí, vlastné zážitky a spomienky na Vianoce, Veľkú noc, rôzne sviatky regionálneho charakteru, zvyky a tradície. Ako ľudový rozprávač sa  stal laureátom prehliadky „Zemplín špiva a hutori“ v Humennom. Bol členom redakčnej rady novín Sobrančan a aktívne prispieval do každého čísla.

Mgr. Július Knapp bol vzácny človek a významná osobnosť nielen mesta Sobraniec, ale aj celého regiónu Sobrance. Za umeleckú, pedagogickú i občiansku činnosť mu bola v decembri 2007 udelená „Cena predsedu Košického samosprávneho kraja“ a v marci 2011 „Plaketa J. A. Komenského“ in memoriam.

Tento pedagóg, spisovateľ, výtvarník a rozprávač bol významnou osobnosťou, na počesť ktorej sa 11. februára uskutočnil prvý ročník súťažnej prehliadky rozprávačov JULOVE pripovidki“. Keďže nám „náš Ďusi“ (ako ho volali) zanechal dedičstvo nádherných humorne ladených textov, niektorí rozprávači vo svojom rozprávaní využili práve jeho diela a zabavili nielen porotu, ale aj všetkých prítomných. Blahoželáme všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto súťaži a zvlášť jej laureátom.

Súťaž bola rozdelená do IV. kategórií, súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: vdova po Júliusovi Knappovi, manželka Mária Knappová, Alena Navrátilová, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, Lucia Martonová, DMS Michalovce, z ktorých vzišli títo laureáti: I. kategória – Ľubomír Mikovčík, ZŠ s MŠ Krčava; II. kategória – Martin Petro, ZŠ Komenského 12, Sobrance a IV. kategória dospelí – Valéria Mitrová. Dom Matice slovenskej sa spoluorganizačne podieľal na príprave tohto podujatia a zabezpečil ceny pre účastníkov a víťazov súťaže. Medzi organizátorov tiež patria Základná umelecká škola Sobrance, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, zapojilo sa i samotné mesto Sobrance.

V piatok 14. februára si spolu priatelia, rodina, kapela Hurikán a aj laureáti súťaže Julove pripovidki“ pripomenuli Júliusa Knappa, ktorý je v našich spomienkach aj po deviatich rokoch. Spomienkový večer vyvrcholil aj otvorením a sprístupnením jeho autorských diel. Okrem literárnej tvorby po ňom ostali aj prekrásne výtvarné diela, ktoré od 14. februára vystavujeme a môžete si ich prezrieť v priestoroch  Russayovej vily v Sobranciach.

Mgr. Mária Kasičová – Russayova vila Sobrance

Lucia Martonová – DMS Michalovce

2020-03-12T13:06:23+00:0012 marca 2020 |Košický kraj, Správy z krajov|
X