Kamaráti bratia, pomaly sa tratia…


//Kamaráti bratia, pomaly sa tratia…

V Dunajskej Strede 4. januára 2020 sa matičiari rozlúčili s pánom Antonom Danielom, statočným matičiarom a členom Oblastnej rady SZPB v Galante.

Pripadla nám veľmi ťažká úloha navždy sa s ním rozlúčiť a uzavrieť kapitolu jeho pozemskej púte, jeho života. Skončila, tak ako sa raz skončí život každého z nás. Žiaľ, nielen radostné udalosti lemujú dni nášho života. Zákon života a smrti je neúprosný. Práve vtedy, v bolestných chvíľach si uvedomujeme veľkú stratu, uvedomíme si, čo pre nás znamenal. Tonko bol človek žijúci pre svojich najbližších. Bol príkladným, starostlivým a milujúcim manželom, otcom i starým otcom a statočným matičiarom. Je to neuveriteľné, veď len pred niekoľkými dňami sa spolu s nami tešil zo života. Dňa 24. decembra na Štedrý večer nám mnohým prial krásne vianočné sviat

ky, na ktoré sa sám tešil.

Tonko, ako sme ho všetci volali, bol zrastený s prácou a činnosťou Domu MS v Dunajskej Strede spolu so svojou manželkou Aničkou. Neskôr sa zapojil aj do činnosti ZO SZPB, kde vykonával prácu tajomníka. Kým ešte neochorel, pomáhal pri práci okolo Domu MS v záhrade pri brigádach, opravoval, čo sa dalo, všade bolo cítiť jeho pomoc. Bol súčasťou speváckej skupiny Slnečnica a svojím autom spolu s umeleckým vedúcim Karolom Šípošom, vozil členov po Dunajskostredskom regióne na vystúpenia. Ochotný, srdečný, pracovitý, bez nároku na odmenu, tak ako stovky statočných matičiarov. Jeho smrť bola nečakaná, nestihli sme sa s ním rozlúčiť.

V posledných rokoch sme vzdali vďaku za matičnú prácu a rozlúčili sme sa s Ing. Stanislavom Ondrejičkom, Gustíkom Vidom, Jozefom Buvalom – matičiarmi, ktorí sa podieľali na vzniku Domu Matice slovenskej v Dunajskej Strede.

Ich pamiatka a spomienky na nich, ako aj na Tonka Daniela ostanú hlboko v srdciach matičiarov.

Česť ich pamiatke.

PhDr. Libuša Klučková

riaditeľka Domu Matice slovenskej v Dunajskej Strede

2020-01-20T08:41:45+00:0020 januára 2020 |Trnavský kraj|
X