Košické matičné vianočné slávnosti 2019 majú za sebou už 3. ročník


/, Košický kraj/Košické matičné vianočné slávnosti 2019 majú za sebou už 3. ročník

DMS Košice, MO MS Košice a MO MS Košice-Sever zorganizovali 13. 12. 2019 v poradí už 3. ročník Košických matičných vianočných slávností. Podujatie sa konalo v reštauračnom zariadení „Pub u pažravca“. V tento deň to nebolo jediné podujatie, ale o 14. hod. sa konalo aj slávnostné odhalenie busty Pavla Jozefa Šafárika v areáli Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Predvianočné stretnutie matičiarov sa nieslo v znamení vône slávnostnej kapustnice a predsviatočnej atmosféry, ktorá nám už zo všetkých strán zvestuje, že sa blížia najkrajšie sviatky roka.

Na úvod si všetci zaspievali matičnú hymnu „Kto za pravdu horí“. Potom podujatie moderovala Daniela Hrehová, ktorá v úvode privítala zúčastnených hostí a predniesla aj báseň. Riaditeľ DMS Košice Michal Matečka sa taktiež poďakoval za účasť prítomným hosťom, urobil krátku bilanciu najvýznamnejších udalostí v roku 2019 a vyslovil nádej v ďalšiu zdarnú spoluprácu košických matičiarov pri organizovaní krásnych podujatí. Pozvanie prijal a so svojou básňou o narodení Ježiša Krista v Betleheme prispel aj gréckokatolícky kňaz a dlhoročný predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach otec Michal Hospodár. Svojou účasťou nás poctil aj predseda Matice slovenskej Marián Gešper, ktorý pripomenul hlavné podujatia uplynulého roku, a to 170. výročie príchodu prvého predsedu Slovenskej národnej rady J. M. Hurbana a Ľudovíta Štúra do Košíc a s tým spojený večne živý odkaz hurbanovských dobrovoľníkov a Storočnicu založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach. Košice majú stále čo ponúknuť a aj napriek nie vždy priaznivým podmienkam treba ďalej bojovať za slovenské povedomie. Tieto slová si košickí matičiari určite zobrali k srdcu a aj naďalej budú svedomito vykonávať svoju činnosť.

Čakanie na kapustnicu nám spríjemnila spevácka skupina Matičiarky, ktorej členky zaželali hosťom krásne a pokojné vianočné sviatky. Po nej nasledovala Folklórna skupina Studzenka z Plechotíc, ktorá svojím vystúpením rozohnila aj publikum. Vystúpil aj súbor Severanka z MČ Košice-Sever.

Tohtoročné podujatie spestrila aj tombola, v ktorej sa piatim šťastlivcom podarilo vyhrať zaujímavé ceny. Výhercov žrebovala predsedníčka MO MS Košice-Sever Anna Naštová. Jednu z cien sa podarilo vyhrať aj narodeninovej oslávenkyni. Veríme, že výhercovia sa cenám potešili a že tento večer bol pre nich o to špeciálnejší. Tombola sa stretla s pozitívnym ohlasom, tak je možné, že aj v budúcnosti nájde svoje opodstatnenie pri niektorom podujatí.

Celý podvečer sa niesol v duchu príjemných rozhovorov pri dobrej muzike. Mnohí matičiari sa dlhšie nevideli, a tak si mali čo povedať a zároveň aj zaspomínať na zaujímavé podujatia v roku 2019, na ktorých sa spolu zúčastnili.

Ako sa posedenie chýlilo ku koncu, Folklórna skupina Studzenka nás ešte prekvapila a len pri svetle lampášikov, ktoré držali jednotliví členovia v rukách, nám zaspievali asi najkrajšiu vianočnú koledu Tichá noc, a veru, ani zúčastnení sa nenechali zahanbiť a taktiež prispeli svojím hlasovým rozsahom.

Kapustnica bola zjedená, dobrá nálada zachovaná a matičiari sa už začali postupne rozchádzať, vzájomne si úprimne želajúc krásne prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov a ešte krajší štart do nového roka.

Michal Matečka,
riaditeľ DMS Košice

Folklórna skupina Studzenka z Plechotíc

predseda MS Marián-Gešper a riaditeľDMS-Košice-Michal-Matečka

riaditeľ DMS Košice

Spevácka skupina Matičiarky

 

X