Krajská rada Matice slovenskej TT SK zasadala v Šúrovciach


//Krajská rada Matice slovenskej TT SK zasadala v Šúrovciach

Krajská rada Matice slovenskej TT SK  zasadala 14.06.2023 v priestoroch Zemianskeho dvora v Šúrovciach. Okrem členov KR MS boli na zasadnutie pozvaní aj predsedovia MO MS z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.

Účastníkov zasadnutia privítal predseda KR MS TT SK Martin Bodis, ktorý zároveň odovzdal slovo nášmu hostiteľovi Petrovi Náhlikovi. Menovaný bol poctený týmto našim zasadnutím, vyjadril podporu Matici slovenskej a presvedčenie, že činnosť MO MS bude aj budúcnosti na veľmi dobrej úrovni.

Informácie z Ústredia Matice slovenskej sme si vypočuli od tajomníka MS Petra Schvantnera. Osobitne sa zameral na blížiace sa Národné matičné slávnosti a zabezpečenie účasti na nich. Z Trnavského kraja pôjde 5.8.2023 autobus, ktorý sa zaplní členmi jednotlivých odborov. Zároveň informoval prítomných o uskutočnení Vatry zvrchovanosti v priestoroch átria Domu Matice slovenskej v Galante dňa 4.8.2023. 21.10.2023 čaká matičiarov Snem Matice slovenskej v Martine.  Každý MO MS bude delegovať jedného člena.

Predseda KR MS TT SK vykonal kontrolu plnenia plánu KR MS a plánu činnosti, kde skonštatoval, že v okresoch Piešťany a Hlohovec sa zatiaľ nepodarilo obnoviť činnosť miestnych odborov. Na základe písomných intervencií u primátorov a starostov obcí sa nepodarilo nájsť ľudí, ktorí by sa tejto činnosti ujali a zabezpečili založenie, resp. oživenie miestnych odborov v uvedených okresoch.

Zasadnutie KR MS TT SK pokračovalo informáciami jednotlivých predsedov MO o ich činnosti.  Aktivity matičiarov sú  rôzne. Organizujeme a zúčastňujeme sa spomienok na slovenských  národných buditeľov, poriadajú sa rôzne recitačné súťaže, organizujeme účasť na kultúrno spoločenských podujatiach, organizujeme spoločné výlety so žiakmi ZŠ, zúčastňujeme sa odhalenia búst, pamätníkov, organizujeme brigády, niektoré odbory zabezpečujú matičné plesy. Činnosť MO je bohatá, rôznorodá, na čo majú vplyv aj finančné prostriedky, ktorých nie je v miestnych odboroch dostatok. No aj napriek tomu miestne odbory sa aktívne podieľajú na činnosti.

Nášmu hostiteľovi patrí  úprimná vďaka, že nám vytvoril veľmi príjemné pracovné prostredie, ktoré sa nezaobišlo bez dobrého pohostenia.

Anna Klementová, členka KR MS TT SK

 

2023-06-21T09:09:51+00:0019 júna 2023 |Trnavský kraj|
X