Legenda SNP v Prešove


//Legenda SNP v Prešove

Prešovská ZŠ Mirka Nešpora v stredu 22. novembra hostila v spolupráci s DMS Prešov a Zväzom vojakov SR – klub Prešov, legendu SNP – plukovníka Františka Orlovského. Prešovský klub vojakov reprezentovali predseda klubu – pplk. v. v. Ing. Marián Pálai a pplk. v. v. Ing. Juraj Dorko.

Stretnutie so žiakmi začalo búrlivým privítaním našich uniformovaných hostí a špeciálne plk. Františka Orlovského. Besedu so žiakmi otvoril riaditeľ DMS v Prešove medzinárodnými a geopolitickými súvislosťami prvej polovice 20. storočia, ktoré v konečnom dôsledku viedli k dvom svetovým vojnám. Nemecká geopolitika reprezentovaná Karlom Haushoferom hovorila o rozširovaní „Lebensraumu“, teda životného priestoru pre aktívny nemecký národ. Spojitosť „Lebensraumu“ s ideou o nemeckom nadčloveku, nevyhnutne viedla k svetovej vojne aj proti slovanským národom o náš – životný priestor ako trofej. Predstavitelia prešovského vojenského klubu oboznámili žiakov so začiatkami a  transformáciou slovenskej armády po rozdelení ČSFR i s jej prvými medzinárodnými misiami v bývalej Juhoslávii.

Hlavné slovo patrilo plk. Orlovskému, ktorý rozpovedal svoj neľahký životný príbeh a svoju cestu slovenským národným povstaním. Ako pracovník Baťových tovární v Zlíne (a študent Baťovej školy) odišiel v roku 1944 k partizánom ako 16 ročný. Do povstania sa zapojil podľa vlastných slov preto, lebo vyhladzovanie obyvateľstva nemeckými fašistami v Sovietskom zväze bolo natoľko dôsledné a kruté, že to isté sa očakávalo aj na Slovensku. Plk. Orlovský prešiel celým povstaleckým územím a posledný mesiac pred oslobodením Prešova (19.1.1945) Červenou armádou sa musel ukrývať na rôznych miestach, pretože bol hľadaný vtedajšou mocou ako aktívny partizán.

Žiakom zanechal plk. Orlovský živý antivojnový odkaz s výzvou k bratstvu a rovnosti všetkých národov sveta. Neexistuje žiaden nadčlovek ani nadštát a ani nadnárod.

Sláva hrdinom SNP!

PhDr. Erik Germuška, PhD., DMS Prešov

 

 

2023-12-01T13:42:01+00:001 decembra 2023 |Prešovský kraj|
X