Materské školy mesta Galanty prezentovali slovenskú ľudovú pieseň


//Materské školy mesta Galanty prezentovali slovenskú ľudovú pieseň

Viac ako desaťročie sa MŠ mesta Galanty stretávajú vždy na prelome septembra a októbra v Dome MS Galanta, aby vybraní žiaci prezentovali najkrajšie ľudové piesne, aké sa naučili spievať buď doma v rodinách, alebo priamo v MŠ.

Tento rok sme sa na podujatí Zaspievaj slávičku stretli dňa 2. októbra 2019 o 10. hod. v spoločenskej miestnosti Domu MS v Galante v Domovine. Po krátkom príhovore o ľudovom speve, tradíciách, ale aj o ľudovom odeve sa pripravila Lucia, naša gitaristka, a všetkých sto detí sa spoločne rozospievalo. Po odznení niekoľkých piesní sme vyzvali deti z jednotlivých MŠ mesta Galanty, aby prišli postupne na javisko, kde oznámili, z ktorej MŠ sú, pekne sa predstavili a povedali, čo budú spievať. Väčšina detí bola oblečená v detských krojoch alebo ich súčastiach. Piesne ako Pod horou, pod horou čierne psíča breše, Z Východnej dievčatá, Trenčín dolinečka, ale aj Po nábreží koník beží v podaní detí vyzneli úprimne. Čakala ich sladká odmena, ale skôr ako sme všetky deti ponúkli jabĺčkami, odznelo viacero obľúbených piesní. Mala som milého, čo sa myši bál, Prší prší, Kukulienka kde si bola, Šošovička, hrášok, fazuľa… no a, samozrejme, okrem toho, že sme si o zbere jabĺčok povedali, zazneli na záver aj dve verzie piesne Červené jabĺčko.

Deti mali radosť. Sú našou budúcnosťou aj nositeľmi tradícií. Verím, že sa k nám budú rady vracať späť.

 Zlatica Gažová
riaditeľka Domu MS Galanta

2019-10-09T08:40:10+00:009 októbra 2019 |Trnavský kraj|
X