Matica si pripomenula výročia prof. I. Karvaša


//Matica si pripomenula výročia prof. I. Karvaša

Právnik, národohospodár i odbojár

Prof. JUDr. Imrich Karvaš sa narodil 25. februára 1903 v dnešnom Kalinčiakove, mestskej časti Levíc, a do večnosti odišiel 20. februára 1981 v Bratislave. Matica slovenská si uctila túto osobnosť na bratislavskom Cintoríne Slávičie údolie. Na pietnom akte sa nad jeho hrobom prihovorili matiční funkcionári, podpredsedovia Marek Hanuska a Marek Nemec, i tajomník Viliam Komora.

Prof. I. Karvaš pôsobil ako slovenský národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg. Počas prvej Slovenskej republiky pôsobil ako prvý guvernér Slovenskej národnej banky, zároveň podporoval protinacistický odboj, ako aj Slovenské národné povstanie, za čo bol nacistami väznený a mučený. Po obnovení Česko-Slovenska pracoval ako vysokoškolský učiteľ, neskôr bol prenasledovaný a väznený, rehabilitovaný v roku 1969.

Vyštudoval skalické gymnázium a Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Už počas štúdiá sa stal odborníkom na hospodárske vedy. Vo funkcii tajomníka pracoval v Bratislavskej priemyselnej a hospodárskej komore, taktiež ako asistent na Právnickej fakulte, študoval hospodárske právo na univerzitách v Štrasburgu a Paríži. Na bratislavskej Právnickej fakulte získal v roku 1929  titul docenta v odbore národné hospodárstvo, v roku 1934 titul mimoriadny profesor a roku 1940 univerzitný profesor, ako dekan na tejto fakulte pôsobil v rokoch 1947 – 1948. Prednášal na univerzitách v USA a v Kanade, kam ho pozvala Stanfordská univerzita, prednášal taktiež na univerzitách vo Veľkej Británii, Francúzsku, Švajčiarsku či v Nemecku. Pôsobil vo viacerých národohospodárskych inštitúciách a bankách, publicisticky bol mimoriadne aktívny, príspevky uverejňoval vo viacerých hospodárskych či politických periodikách, venoval sa aj decentralizácii Česko-Slovenska.

Prezident Jozef Tiso Imricha Karvaša požiadal o spoluprácu napriek jeho česko-slovenskej orientácii, v marci 1939 sa stal prvým guvernérom Slovenskej národnej banky, zaslúžil sa o pozitívny rozvoj ekonomiky prvej Slovenskej republiky. Vysoká škola obchodná bola v roku 1940 založená v Bratislave práve na jeho podnet.

V roku 1946 sa znovu stal dekanom bratislavskej Právnickej fakulty, taktiež pôsobil v pozícii poradcu vlády pre obnovu Slovenska, či predsedu Medzinárodného výkonného výboru kúpeľov, taktiež bola uverejnená jeho najvýznamnejšia vedecká práca Základy hospodárskej vedy. Keďže odmietol spolupracovať s komunizmom, v roku 1949 bol zatknutý, obvinený a odsúdený pražským štátnym súdom na stratu majetku a dva roky väzenia. Amnestovaný bol v roku 1960,úplne súdne rehabilitovaný až v roku 1969. Zomrel v Bratislave 20. februára 1981. In memoriam mu bolo udelených viacero vyznamenaní. bratislavská Ekonomická univerzita udeľuje od roku 1998 významným osobnostiam v oblasti ekonomickej teórie a praxe či rozvoji ekonomickej vedy a vzdelanosti Medailu Imricha Karvaša.

Prof. JUDr. I. Karvaš napísal a publikoval viacero kníh a vedeckých diel. Matica slovenská si pripomína významné osobnosti slovenského národa, kultúry, umenia, ale aj vedy a takto ich prezentuje, vyzdvihuje a udržiava v pamäti národa i celej Slovenskej republiky. Prispieva tak k budovaniu hrdosti k slovenskému národu, kultúre a štátnosti SR, ako aj k upevňovaniu slovenského vlastenectva.

Viliam Komora, Foto: J. Gustiňák a M. Nemec

 

 

2024-02-22T09:19:52+00:0022 februára 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X