MATICA SLOVENSKÁ NA ZOZNAME RUSKÝCH BACILOV?


//MATICA SLOVENSKÁ NA ZOZNAME RUSKÝCH BACILOV?
Začiatkom decembra 2022 zverejnila ukrajinská pobočka (TEXTY.ORG.UA) medzinárodnej renesančnej nadácie (The International Renaissance Foundation), ktorá patrí pod medzinárodnú sieť Open Society Foundations, na svojej webovej stránke štúdiu pod názvom Zárodky Ruského sveta. Podľa ich slov uvedená štúdia ponúka komplexný pohľad na ľudí a organizácie, ktoré podporujú Rusko a jeho politiku. Databáza kategorizuje subjekty podľa oblasti vplyvu, typu spolupráce a ich prepojenia s Rusmi a „ruským svetom“. Sami tvrdia, že sa im podarilo identifikovať vyše 1 300 jednotlivcov a približne 900 organizácií v devätnástich krajinách Európy, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá: hlasovali za proruské rozhodnutia a vydávajú vyhlásenia na podporu vojny alebo vyzývajú na zrušenie sankcií, zúčastňujú sa na proruských propagandistických podujatiach a spolupracujú s inštitúciami, ktoré uľahčujú kultúrnu expanziu Ruska a pod. V častiach štúdie tieto osoby a organizácie dokonca označujú za platených agentov „ruského sveta“ a prirovnávajú ich k choroboplodným zárodkom.
Pseudoliberálne a progresivisticky politicky angažované médiá, ktoré sú na dennej báze usvedčované zo zavádzania a šírenia klamstiev a šírenia tej najodpornejšej nenávisti, sa predbiehali v tom, kto prinesie najsenzačnejší titulok o ruských baciloch, ktoré infikujú Slovensko. Na tomto „senzačnom a objavnom“ zozname sa objavilo aj niekoľko slovenských politických strán, médií, spolkov a politikov. Zaradenie mnohých z nich je však obrovským prekvapením. Poďme sa teda pozrieť bližšie na tento tzv. ukrajinský kompilát, ktorý samotní autori označujú za svoj najlepší a najdôležitejší projekt. Jeho autori absolútne nerozlišujú medzi tými, ktorí verejne podporujú Rusko, od tých, ktorí v tejto súvislosti hovoria o mieri alebo majú len kritické pripomienky k celkovej situácii. Dokonca sa na zozname ocitli mená a organizácie, ktoré nevydávajú žiadne politické vyhlásenia v súvislosti s konfliktom a ani aktívne sa nezúčastňujú nijakých aktivít a podujatí spojených s tzv. prezentáciou ruskej kultúry na Slovensku. Niektoré osoby zo zoznamu už dokonca nežijú alebo sa tam vôbec neobjavili, aj keď o situácii v Rusku otvorene hovoria. V konečnom dôsledku ide teda o bezcenný diletantský brak, ktorý odkazuje na rôzne pofidérne zdroje. Ich autormi sú často neznámi ľudia s mimovládnym pozadím, šíriaci bez akejkoľvek legitimity skutočne nebezpečnú ideológiu, akú sme tu už v minulosti neraz mali.
Na tejto „čiernej listine“ sa prekvapujúco ocitla naša najstaršia národná, kultúrna, vedecká a osvetová ustanovizeň Matica slovenská. Uvádza sa, že ide o „kultúrnu mimovládnu organizáciu, ktorá šíri ruskú kultúru a ruské naratívy“. Matica nie je mimovládna organizácia, ale verejnoprávna ustanovizeň, ktorej činnosť je upravená zákonom o Matici slovenskej. Akú ruskú kultúru a naratívy mali na mysli? Organizujeme ročne stovky matičných akcií, ale ešte ani na jednej sme nevideli matičiarov s matrioškami v ruke tancovať na Kalinku a vyvážať sa na žiguli, počúvajúc pritom Šostakoviča z autorádia. V prípade zaradenia Matice slovenskej na túto likvidačnú listinu sa vychádzalo z tzv. „akademickej štúdie“ istého Bielorusa Aliakseia Kazharskeho a jeho kamarátky Veroniky Golianovej, zverejnenej v roku 2020, pričom autori hodnotili Maticu slovenskú a jej aktivity spred roka 2018. Analytici, ak ich tak vôbec môžeme nazvať, pomerne manipulatívne a o to klamlivejšie vykonštruovali svoju „analýzu“ slovnou hrou o úlohe národnej a slovanskej identity, keďže to podľa nich údajne zohráva najväčšiu rolu v „ruskej propagande“.
Podľa verejne dostupných zdrojov Matica slovenská oficiálne listom požiadala A. Kazharskeho o predloženie dôkazov, na základe ktorých verejne obvinil Maticu slovenskú zo šírenia ruskej propagandy. Akademik však nebol dodnes schopný slušne odpovedať na list a namiesto toho sa zbabelo posťažoval na internete, že Matici slovenskej sa nepáči jeho analýza. Trend analýz bez dôkazov sa na Slovensku rozmohol v nevídaných rozmeroch. Kazharskeho a Golianovej propagandistické závery však vôbec nie sú nové. Možno sa inšpirovali v 19. storočí, keď uhorské úrady v zmysle šovinistickej politiky proti národom Uhorska bežne obviňovali z panslavizmu významných Slovákov, národovcov a matičiarov. Analýza tejto dvojice vo vzťahu k Matici je paškvilom patriacim do tohto feudálneho a šovinistického režimu z 19. storočia. Fakty hovoria jasnou rečou – Matica slovenská sa k ruskému štátnemu režimu nevyjadruje, nepodporuje ho a nie je nástrojom akejkoľvek cudzej štátnej moci na Slovensku. Jej záujmy sú čisto proslovenské a nemá nijaký dôvod obdivovať cudzí režim smerom na východ, západ, sever, juh či severozápad. Záujmy Matice slovenskej vždy boli a budú totožné so záujmami slovenského národa a jeho štátnosti. Slovanská idea v Matici je tradične postavená na kultúrnej, odbornej i vedeckej spolupráci a hľadať v nej niečo iné je ‒ na rovinu ‒ paranoidné. Apropo, slavistika, ktorej sa venuje aj Matica, je celosvetovo uznávaný vedecký odbor a skúma z rôznych hľadísk všetky slovanské národy. Otázka je preto iná. Prečo sa akademický zamestnanec Univerzity Komenského, ktorému chodí výplata z našich slovenských daní, verejne usiluje o vyvolanie nenávisti časti spoločnosti voči verejnoprávnej kultúrno-vedecko-osvetovej ustanovizni a využíva na to metódy manipulácie a lži? Čie propagandistické vývody zverejňuje a v čom záujme?
Aký je teda skutočný zmysel takéhoto zoznamu, v ktorom majú prsty aj už spomínaní Kazharski a Golianová? Nemusíme ísť veľmi ďaleko do minulosti. Zoznamy osôb určených na likvidáciu vytvárali aj fašisti v Taliansku či nacisti v Nemecku, pričom do nich najskôr zapisovali a neskôr aj aktívne likvidovali ľudí, ktorí im stáli v ceste pri nastoľovaní chorej totalitnej moci. Mimochodom, aj oni radi označovali svojich protivníkov ako hmyz, bacily či vírusy. Na Slovensku podobný zoznam vznikol ešte prednedávnom. Vytvorila ho Gerulata Technologies, filiálka spoločnosti ESET, ktorá bola dokonca paradoxne sama označená niektorými zdrojmi za spoločnosť spolupracujúcu so zahraničnými spravodajskými službami. Tá istá Gerulata, ktorá dodávala monitorovací softvér ministerstvu vnútra, Úradu vlády SR, ministerstvu obrany, zahraničných vecí a financií ešte za predošlej vlády v roku 2022. Dva mesiace predtým, ako Gerulata Technologies vyhrala spomínané verejné obstarávanie, zverejnila táto spoločnosť zoznam 150 tzv. ruských propagandistov, pôsobiacich na Slovensku. Tvorcovia zoznamu sa priznali, že neskúmali fakt, či určití aktéri pri šírení správ hovoria pravdu, ale zaradenie sa uskutočnilo skôr na základe ich hodnotovej orientácie. Takto môžu za verejný hriech nepriamo označiť akúkoľvek myšlienku, ktorú možno skryť pod vágny termín „ruský naratív“. A takto nejako funguje novodobý totalitarizmus v praxi aktuálne. Týmto štýlom sa vytvárajú veľmi nebezpečné podmienky na to, aby mohol ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky žiť v strachu o svoj život.
Podobné zoznamy politikov, novinárov, organizácií či obyčajných ľudí vytvárala aj ukrajinská organizácia Mirotvorec, ktorá na Slovensku spolupracovala i s Denníkom N. Novinári tejto organizácie zverejnili na svojej stránke mená, adresy a iné osobné údaje ľudí, ktorí boli potom na Ukrajine násilne zavraždení. Mnoho z nich ušlo do zahraničia, resp. sú vydieraní a žijú v strachu a obavách. Túto organizáciu odsúdili rôzne medzinárodné inštitúcie vrátane EÚ, OBSE, veľvyslancov krajín G7, Reportérov bez hraníc a pod. Ich portál údajne spravujú a aktualizujú anonymní dobrovoľníci na základe podnetov zaslaných od informátorov, zo sociálnych sietí, z videí, novinových článkov i fotografií. Na tejto čiernej listine nepriateľov Ukrajiny sa teda môžete ocitnúť aj na základe fotky na sociálnej sieti alebo napísania článku, ktorý sa vymyká jedinej pravde šírenej v médiách hlavného prúdu. Nápadne sa to podobá na metódy, ktoré používala pravicová vojenská chunta v Čile pod vedením neslávne známeho diktátora Augusta Pinocheta. Pre neznalých len ozrejmíme, že Pinochet zvrhol v roku 1973 legálnu čilskú vládu a jeho tajná služba do roka 1990 bez súdu pozatýkala a popravila iba na základe domnienok i udaní tisíce nevinných čilských občanov.
Ukrajinský veľvyslanec tvrdil, že keďže je portál v súkromnom vlastníctve, štát ho nemôže obmedziť, lebo by to bolo porušením práva na slobodu tlače a prejavu. Zároveň však pri vypnutí opozičných médií to urobili ihneď a bez okolkov. Nepripomína to niečo? Slovenská republika napriek svojej nadštandardnej pomoci Ukrajine takisto nie je vyňatá z hľadáčika Mirotvorcu. Rovnako dnes sa činia niektoré médiá na Slovensku. Úmyselne a niekedy z čírej rozumovej obmedzenosti ohrozujú životy a zdravie občanov Slovenskej republiky šírením takýchto zoznamov a zverejňovaním mien údajných „bacilov“. Veď práve to môže zapríčiniť osobnú likvidáciu týchto podľa nich nepohodlných osôb ‒ rovnako ako sme tomu boli svedkami v mnohých prípadoch, ktoré sa v zahraničí odohrali. V tomto kontexte budú v prípade podobnej situácie na Slovensku zodpovední nielen vlastníci médií, im slúžiaci novinári, ale aj akademici typu Kazharski, Golianová, mladíci z Gerulaty a iní, ktorí s insitným fanatizmom usilovne kreslia pomyselné terče na chrbty nevinných ľudí. A to sa píše 21. storočie! Uvedomujú si skutočne následky svojich činov alebo sú úplne odtrhnutí od elementárnych zásad ľudskosti? Je potrebné, aby sa uvedeným problémom čo najskôr zaoberala vláda Slovenskej republiky a zodpovedné rezorty. Predovšetkým aby nebolo neskoro. Nejde iba o varovania z rokov fašistického Talianska a pod. Krvavé skúsenosti s podobnými prípadmi v Čile počas Pinochetovej diktatúry alebo s ďalšími z juhoamerických diktátorských režimov, ktoré sa odohrali v podstate už modernej dobe, nás nútia sa vážne zamyslieť.
Maroš Smolec a Informačné ústredie Matice slovenskej
2024-02-27T13:58:52+00:0027 februára 2024 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X