Matica slovenská si pripomenula 79. výročie oslobodenia mesta Poprad


//Matica slovenská si pripomenula 79. výročie oslobodenia mesta Poprad

Dňa 26.1. 2024 si zástupcovia a členovia Matice slovenskej pripomenuli spoločne s mestom Poprad, SZPB a Okresným úradom významné výročie oslobodenia tohto krásneho mesta od fašizmu v II. svetovej vojne. Posledné výstrely zbraní zazneli pod Tatrami presne pred 79. rokmi, dňa 28.1.1945. Pietny akt kladenia vencov ako spomienka na všetkých, ktorí bojovali, vrátane tých, ktorí padli za svoju vlasť, sa konal pri pamätníku v Parku hrdinov pri železničnej stanici v Poprade. Pietnej spomienky sa zúčastnili aj viceprimátor mesta Poprad, Š. Pčola, prednostka Okresného úradu S. Macuráková a za Maticu slovenskú  R. Zacher.

Podľa historických kníh bolo oslobodenie Popradu hodnotené ako veľmi významný čin. Bol totiž dôležitou križovatkou a jedným z oporných bodov nemeckej obrany. Na počesť oslobodenia mesta boli oslobodzujúce jednotky vyznamenané a pomenovali ich slovom „Popradské.“

Vďaka 1. československému armádnemu zboru, ktorý postupom svojich jednotiek v priestore severne od Popradu, prispel dňa 28.1. 1945 k oslobodeniu tohto mesta jednotkami 8. streleckej divízie Červenej armády.

Nikdy preto prosím nezabudnime na hrdinov, ktorí nám za cenu vlastných životov vybojovali mier a slobodu od fašistických okupantov. Česť a sláva všetkým vojakom, ktorí spočinuli na území mesta Poprad pri oslobodzovaní od nacistického zla.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., vedúci OP MS Poprad

 

Fotogaléria

2024-01-29T10:08:22+00:0029 januára 2024 |Prešovský kraj|
X