Matica slovenská si pripomenula oslobodenie Košíc od nemeckého nacizmu a maďarského fašizmu


/, Košický kraj/Matica slovenská si pripomenula oslobodenie Košíc od nemeckého nacizmu a maďarského fašizmu

Štvrtkový daždivý a veterný deň 19. januára 2023 sa v Košiciach niesol v duchu spomienky na 78. výročie oslobodenia Košíc spod nemeckej nacistickej i maďarskej nyilašovskej okupácie. Na Námestí osloboditeľov pri pamätníkoch venovaných oslobodeniu a neznámemu vojakovi horel od rána večný oheň. V tomto roku na základe rozhodnutia mesta Košice nebol ako pominulé roky spoločný akt  kladenia vencov, ale rôzne organizácie si tento dôležitý míľnik slovenskej a košickej histórie s celosvetovým dosahom uctili samostatne počas celého dňa. Základná organizácia Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Košiciach a matičná delegácia pod vedením predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera si spoločným pietnym aktom kladenia vencov a kytíc pripomenuli túto udalosť v popoludňajších hodinách.

Oslobodeniu Košíc predchádzali krvavé udalosti, ktoré v Košiciach i v okolí páchali príslušníci maďarskej Strany šípových krížov „nyilaši“, ktorí sa dostali k moci v októbri 1944. S približujúcou sa sovietskou armádou sa rozširovala protifašistická ilegálna činnosť a maďarskí nyilaši sa snažili odporcov zastrašiť represiami. Dňa 5. januára 1945 dokonca na Hlavnej ulici verejne zabili 12 väzňov. Zavraždili ich obesením (historické pramene hovoria, že na stromoch alebo na stĺpoch verejného osvetlenia) a na krk im zavesili tabuľky s nápismi „som zbeh“, „som partizán“, „som komunista“. Masové vraždy sa vykonávali v Čermeľskom údolí a v okolí, na viacerých miestach pri Hornáde, pri Gajdových kúpeľoch, v lese Chválabohu, neďaleko Mlynskej ulici a na mnohých ďalších miestach. Vyvrcholením krutovlády niylašov bolo zavraždenie 17 odporcov fašizmu neďaleko Ťahanovského tunela a to iba dva dni pred príchodom jednotiek sovietskej armády, ktorá urobila koniec týmto krvavým výčinom a prinavrátila mesto k Slovensku.

Po kladení vencov pri hlavnom pamätníku z Námestia osloboditeľov sa matičiari a členovia SZPB presunuli do Mestského parku pri železničnej stanici k Pamätníku gen. I. J. Petrova, ktorý velil sovietskym jednotkám 318. Novorossijskej horskej streleckej divízie a 237. Pirjatinskej streleckej divízie 18. armády IV. Ukrajinského frontu, ktoré v skorých ranných hodinách 19. januára 1945 vstúpili do metropoly východu. Nedošlo pritom k veľkým bojom a mesto nebolo vážne poškodené. Po položení kytíc kvetov predniesol prejav podpredseda ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Dianiška a predseda Matice slovenskej  Marián Gešper, ktorý svoj príhovor uzavrel slovami: „Našou svätou povinnosťou je za každých okolností a bez strachu si uctiť všetkých, ktorí bojovali s nasadením vlastných životov proti nemeckému nacizmu a totalitnej nenávistnej fašistickej ideológii hlásajúcej otvorene nadvládu a zotročovanie. Nacisti delili ľudstvo na nadradené panské národy a tie podradné, ktorým hrozila úplná etnická likvidácia, ktorú bohužiaľ nacisti počas vojny začali aktívne realizovať. Slováci si musia obzvlášť uvedomovať, že ak nemeckí nacisti otvorene hlásali likvidáciu celých národov, tak k nim zaradili všetky slovanské národy, teda aj Slovákov.”  

Matica slovenská si deň pred tým 18. januára 2023 pripomenula aj oslobodenia mesta Vranov nad Topľou. Udialo sa tak za prítomnosti zástupcov mesta, Matice slovenskej, štátnej správy a ďalších spoločenských organizácií. Vo Vranove nad Topľou sa nachádzajú v centre mesta vedľa seba oba pamätníky oslobodenia – z roku 1919 a 1945. Zaujímavé je, že mesto bolo oslobodené v roku 1919 a 1945 v takmer rovnaký dátum. Oslobodenie spod maďarskej nadvlády pod páde Uhorska prišlo 19. januára 1919 a oslobodenie sovietskými jednotkami od nemeckého nacizmu a fašizmu dňa 18. januára 1945.

Pamätník oslobodenia spod maďarskej správy v roku 1919 dala na sté výročie osadiť práve Matica slovenská v roku 2019 a je venovaný pamiatke príslušníkom 4. stotiny 1. práporu 1. Pluku Slovenskej slobody domáceho česko-slovenského vojska, ktorí začlenili mesto do novej republiky a začali nový slovenský slobodný a demokratický život.

Text: Martina Matečková a Peter Schvantner

Foto: Martin Hajník

 

 

2023-01-25T08:30:36+00:0024 januára 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|
X