Matica slovenská si uctila Alexandra Dubčeka


//Matica slovenská si uctila Alexandra Dubčeka

Pred tridsiatimi rokmi odišiel najvýznamnejší Slovák

Pred tridsiatimi rokmi 7. novembra 1992 odišiel vtedy najvýznamnejší slovenský politik, predseda Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dr. Alexander Dubček. Pôsobil v najvýznamnejšom politickom poste vtedajšieho štátu, ktorým bol federálny parlament. Bol slovenskou osobnosťou, ktorá bola známa azda vo všetkých štátoch celého sveta, teda sa rysoval za možného prezidenta už určite vznikajúceho sa štátu, Slovenskej republiky. Mnohí vtedy tvrdili, že to nebola nehoda, ale zámer. Keďže smrť nie je dodnes dostatočne objasnená, tak takéto názory sa medzi niektorými naďalej udržiavajú. Taktiež, akosi symbolicky, havaroval práve 1. septembra 1992, keď bol prijatý najvyšší zákon budúceho štátu – Ústava Slovenskej republiky. Alexander Dubček bol skutočne významným slovenským politikom, dokázali to aj kondolencie, ktoré prichádzali od hláv a vedúcich predstaviteľov desiatok najvyspelejších štátov celého sveta.

Matica slovenská tomuto velikánovi slovenského politického, ale i spoločenského a kultúrneho života v uplynulom roku 2021 postavila bustu pred svojou sídelnou budovou, k stému výročiu narodenia, ktorú odhaľoval predseda MS JUDr. Marián Gešper spoločne s Dubčekovým synom a politikmi. Ešte doposiaľ nie je úplne uzavretý škandalózny útok na toto slávnostné odhaľovanie, keď tzv. košický umelec, známy protislovenskými prejavmi, nadával matičiarom, politikom, ba prišiel aj do potýčky s Dubčekovým synom, ktorý ho, ako sa na lekára patrí, poslal na psychiatriu.

Alexander Dubček sa narodil 27. novembra 1921 v Uhrovci, v rodnom dome Ľudovíta Štúra. Pracoval ako robotník, neskôr sa angažoval v protifašistickom odboji, zapojil sa do Slovenského národného povstania. Po vojne pôsobil ako politický pracovník, funkcionár KSS, neskôr ostro kritizoval politické smerovanie, stal sa reformátorom a známym z budovania socializmu s ľudskou tvárou. Odmietol vpád spriatelených armád Varšavskej zmluvy do našej vlasti, za to všetko bol v normalizačnom období perzekvovaný. Rehabilitáciu dosiahol až po novembri 1989, kedy sa aktívne vrátil a zapojil do najvyššej štátnej politiky.

Matica slovenská, ktorej bol Alexander Dubček čestným a významným členom, nezabúda na svojich. Vedúci pracovníci MS mu preto na výročie jeho úmrtia položili veniec, uctili si tohto slovenského velikána a spomínali na jeho politickú, ako aj kultúrnu činnosť. Vence kládol tajomník MS pre problematiku národnostných menšín a zahraničné krajanské organizácie Dr. Viliam Komora, spoločne s vedeckým tajomníkom MS Dr. Pavlom Madurom, riaditeľom Finančno-ekonomického útvaru MS Ing. Jaroslavom Gustiňákom a riaditeľom Technicko-investičného útvaru MS Dr. Branislavom Kohútom.

Nezabúdame, pán dr. Alexander Dubček!

Viliam Komora, Foto: autor

 

2022-11-07T14:15:15+00:007 novembra 2022 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X