Matica slovenská v Poprade zorganizovala Deň spisovnej slovenčiny


//Matica slovenská v Poprade zorganizovala Deň spisovnej slovenčiny

„Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše. Bez slova slovenského by bol život slovenský ako zastavená rieka bez odtoku a bez prítoku. Ako krv je udržiavateľom telesného života, tak jazyk je krvou ducha. Jazykový systém je nervovou sústavou duchovného života, ním tečie kolobeh myšlienkového bohatstva a oživuje každý jednotlivý orgán národného spoločenstva od počiatku dokonca. Toto je cena našej slovenčiny najvyššia a nezaplatiteľná. „ Jozef Štolc, Eugen Paulíny

Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Poprade v spolupráci s Podtatranskou knižnicou, Prešovským samosprávnym krajom (PSK), Mladou Maticou zorganizovalo dňa 14.11. 2023 v Podtatranskej knižnici v Poprade Deň spisovnej slovenčiny s podtitulom Slovo o rodnej reči. Podujatie bolo určené predovšetkým pre žiakov a študentov popradských škôl, ale taktiež aj pre širokú verejnosť. Vedúci OP MS Poprad R. Zacher spolu s podpredsedom MS M. Nemcom sa už od úvodu podujatia snažili žiakom odovzdať najmä bohaté poznatky o našom materinskom jazyku, našej krásnej reči, ale taktiež aj o súčasnom poslaní a význame Matice slovenskej. Podpredseda MS študentov previedol svetom Štúrovcov, ktorý predniesol v podobe recitácii nádherných básní. Podujatím nás sprevádzala pani A. Gordiaková. Veľké ďakujem patrí spoluorganizátorke a zároveň predsedníčke MO MS Poprad, p. Ľ. Hrehorčákovej, a to predovšetkým za prípravu a organizáciu podujatia. Oživením a spestrením Dňa spisovnej slovenčiny bol určite aj sprievodný kultúrny program  v duchu zachovávania našich ľudových zvykov a tradícií v nádherných krojoch v podaní súrodencov Petra a Kvetky Šalingových z Batizoviec. Záujem o rôzne materiály o MS, jej aktivity, ako aj o pracovné listy pre žiakov prejavili samotní pedagógovia, ktorí si ich už aj odniesli do svojich škôl. Tešia sa tak na prácu so žiakmi na svojich hodinách.

Organizovaním týchto podujatí sa Matica slovenská snaží aj naďalej dodržiavať svoje poslanie, a to chrániť a rozvíjať národné hodnoty a bohatstvo slovenského národa, slovenský jazyk, literatúru a v neposlednom rade aj kultúru nášho štátu.

Domnievam sa, že takýmito aktivitami môžeme do radov MS získať a prilákať čo možno najviac mladých zanietených vlastencov, ktorým budúci osud našej drahej vlasti – Slovenskej republiky nie je ani v dnešnej modernej dobe ľahostajný.

Mgr. Rastislav Zacher, PhD., OP MS Poprad

 

 

Fotogaléria

2023-11-23T17:21:07+00:0020 novembra 2023 |Prešovský kraj|
X