Matičiari a žiaci základnej školy na spoločnom výlete…


//Matičiari a žiaci základnej školy na spoločnom výlete…

„Po stopách slovenských národných buditeľov“ bol názov  celodenného výletu,  na ktorý sme sa vybrali 21. júna 2023.  Bol organizovaný pre členov Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme a žiakov Základnej školy Michala Tareka v Abraháme.

Naša prvá cesta viedla do obce Majcichov, kde sme navštívili pamätnú izbu Jána Palárika a na cintoríne jeho hrob. Sprievodcami nám boli žiaci Základnej školy Jána Palárika v Majcichove, ktorí nás oboznámili so životom a dielom tohto významného katolíckeho kňaza, spisovateľa, dramatika, novinára, národného buditeľa a národovca, ktorý  pôsobil aj v našej obci.

Ďalej naša cesta viedla k súsošiu Antona Bernoláka v Trnave. Tu predsedníčka MO MS prečítala jeho životopis a k súsošiu položila venček od Abrahámskych matičiarov. Minútou ticha sme si uctili pamiatku tohto významného rímskokatolíckeho kňaza, jazykovedca a kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny /bernolákovčiny/.

Podľa pripraveného harmonogramu naša cesta ďalej viedla do obce Hlboké, kde nás „Pamätnou izbou Jozefa Miloslava Hurbana“ sprevádzal  Juraj Šefčík, miestny farár. Podrobne nás oboznámil so životom a dielom J. M. Hurbana, prvého predsedu SNR, spisovateľa, novinára, politika a autora životopisu Ľudovíta Štúra. Po návšteve pamätnej izby sme si prezreli aj farský kostol v Hlbokom a zastavili sme sa aj pri Hurbanovom hrobe.

Našou poslednom zastávkou na celodennom výlete bola Dobrá Voda. Tu nás v pamätnej izbe Jána Hollého privítala a sprevádzala pracovníčka obecného úradu Marta Kopálová. Po dôkladnom výklade a prezretí pamätnej izby sme navštívili cintorín, kde je Ján Hollý pochovaný. Pripomenuli sme si pamiatku tohto významného rímskokatolíckeho kňaza, najvýznamnejšieho slovenského básnika v bernolákovčine a predstaviteľa národného obrodenia.

Na každom navštívenom hrobe sme zapálili kahan a minútou ticha si spoločne uctili ich pamiatku.

Čas už riadne pokročil a spolu s deťmi sme boli aj od horúčav riadne vyčerpaní. Hľadali sme miesto, kde sa dá v pokoji občerstviť a nasýtiť. Útočiskom nám bola miestna reštaurácia s veľkou terasou, kde naše matičiarky pripravenými špekačkami, domácimi koláčmi a zákuskami všetkých pohostili. Nechýbala ani kávička a samozrejme chladené pivko a kofola z miestnej reštaurácie. Pohostili sme i zahraničných  turistov, ktorí s nami stolovali. Im naše domáce koláče obzvlášť chutili. Deti si v miestnej reštaurácii zahrali biliard a potom sa už všetci tešili na návrat domov.

V autobuse bolo veľmi príjemne, nakoľko bol klimatizovaný. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo a po takmer deviatich hodinách sme boli opäť v našom rodnom Abraháme.

Bol to výlet plný vzácnych okamihov, vzájomného rešpektu a ohľaduplnosti. Žiaci základnej školy si zaslúžia poďakovanie, pretože sa správali  slušne a rešpektovali pokyny organizátorov. Slnečné lúče nás   potrápili, nakoľko sa teploty šplhali k dosť vysokým hodnotám. Dodržiavali sme však pitný režim, vzájomne sme na seba brali ohľad a podľa možností aj oddychovali. Veľmi dobrá súhra rôznych generácií, mladej a tej skôr narodenej. Takto by to v živote malo fungovať. A ja si myslím, že takýmito spoločnými výletmi sa to nášmu MO MS v Abraháme aj darí.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

2023-06-29T12:41:51+00:0029 júna 2023 |Trnavský kraj|
X