Matičiari opäť plesali


//Matičiari opäť plesali

Medzi nosné aktivity Miestneho odboru Matice slovenskej tradične patrí propagácia a udržiavanie ľudovej kultúry. Za tým účelom každoročne organizuje krojový ples, ktorý je príležitosťou na prezentáciu ľudovej hudby, spevu, tanca a predovšetkým ľudových krojov. Tak tomu bolo aj v sobotu 29. apríla 2023, kedy sa stovka lehotských matičiarov a sympatizantov stretla  na 12. Matičnom krojovom plese v Lehote. Okrem lehotských bolo medzi účastníkmi možno vidieť aj ľudové kroje z blízkeho okolia a to z Veľkého Zálužia, Jarku, Cabaja, Mojmíroviec a iné.

V krásne vyzdobenej sále miestneho kultúrneho domu sa účastníkom prihovorili a ples slávnostne otvorili predseda MO MS Ing. Daniel Pavel a starosta obce Lehota a člen výboru Matice slovenskej v Martine p. Radoslav Kriváček. V kultúrnom programe vystúpili mladí tanečníci z tanečnej školy NEXUM, o. z. s ukážkami ľudových a spoločenských tancov a potom už nasledovala pravá, nefalšovaná zábava pri hudobnom sprievode Emila Lahučkého. Medzi tanečnými kolami bola podaná strava a občerstvenie a do spevu účastníkov plesu pritiahli harmonikári Erik Mesároš a Marek Moravčík. Vyvrcholením hlavnej časti programu bol ťah tomboly, do ktorej cenami prispeli viacerí sponzori  i členovia MO MS.

Krásne kultúrne podujatie, organizované s finančným príspevkom Nitrianskeho samosprávneho kraja a obce Lehota, pokračovalo v dobrej nálade a atmosfére do skorých ranných hodín.

Text : Ing. Daniel Pavel

Foto : Slávka Zaujecová

 

 

2023-05-22T13:35:11+00:0022 mája 2023 |Nitriansky kraj|
X