Matičiari v Abraháme hodnotili rok 2023


//Matičiari v Abraháme hodnotili rok 2023

Ako je už v našom miestnom odbore Matice slovenskej zvykom, začiatok roka je ten vhodný čas, kedy hodnotíme rok uplynulý. Tak to bolo aj 27.1.2024, kedy sa stretli  matičiari, aby vyhodnotili rok 2023 a zároveň schválili plán činnosti na rok 2024.

Predsedníčka MO MS Anna Klementová v správe o činnosti za rok 2023 zhrnula všetky akcie, ktoré sme zorganizovali, resp. ktorých sme sa zúčastnili. Niektoré akcie sú tradíciou a organizujeme ich pravidelne, ako napr. kladenie vencov k pomníku padlých v 1.a 2. svetovej vojne, vatru Ústavy v priestoroch športového areálu, Čaro slova, prednes poézie a prózy na ZŠ M.T. v Abraháme,  výstavy s aktuálnou tématikou počas hodových dní v klube matice,  v m. r. po druhý krát sprístupnenie  abrahámskeho betlehemu verejnosti a inštalovanie adventného venca a vianočného osvetlenia.

Náročnou akciou bol jednodňový výlet po stopách slovenských národných buditeľov, ktorý sme  zorganizovali pre žiakov ZŠ Michala Tareka v Abraháme a abrahámskych matičiarov.

Taktiež sa pravidelne zúčastňujeme Vatry zvrchovanosti v Galante, Kantilény v MsKs v Galante  a divadelného predstavenia v Divadle J. Palárika v Trnave.

V rámci spolupráce s matičnými odbormi máme dobré vzťahy s MO MS Veľké Úľany, Sládkovičovo a Galanta a na pozvanie sa zúčastňujeme nimi poriadaných akcií.

Pokladníčka miestneho odboru  zase informovala o vynaložených finančných prostriedkoch. Sme vďační OZ v Abraháme za schválenie dotácie z rozpočtu obce na činnosť a zároveň sponzorom za finančnú pomoc, bez ktorej by sme našu činnosť nevedeli bezozbytku splniť.

V pláne činnosti na rok 2024 sme si schválili náročné úlohy, avšak  pevne veríme, že tak ako doteraz aj v roku 2024 v našej činnosti nepoľavíme a v roku 2025, kedy budeme mať 25. výročie založenia nášho odboru budeme konštatovať, že všetky  úlohy z plánu činnosti na rok 2024 boli splnené.

K tomu potrebujeme hlavne veľa zdravia a chuti našich členov do matičnej  činnosti.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám

2024-01-31T12:22:03+00:0031 januára 2024 |Trnavský kraj|
X