Matiční vedeckí pracovníci medzi Slovákmi v Padine


/, Zahraničie/Matiční vedeckí pracovníci medzi Slovákmi v Padine

Na pozvanie predsedníčky a zakladateľky Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj (AERD) pani Daniely Ďurašovej-Markušovej sa vedeckí pracovníci Matice slovenskej – PhDr. Pavol Madura, vedecký tajomník MS, a doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., poverený riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS – zúčastnili v dňoch 16. – 18. novembra 2023 v Padine (Srbsko) na konferencii pod názvom „Kodifikácia štúrovskej spisovnej slovenčiny a vplyv evanjelickej cirkvi na zachovanie slovenského jazyka“. AERD spolupracuje so slovenskými komunitami v Srbsku ako konzultačná edukačná podpora.

Po príchode do Padiny (v zahraničí obec s najväčším počtom obyvateľov slovenskej národnosti) 16. novembra v podvečerných hodinách Dr. P. Maduru, doc. J. Lomenčíka a Jána Hataru (šofér) srdečne privítali Daniela Ďurašová-Markušová, senior banátsky a farár cirkevného zboru v Padine Sladjan Daniel Srdić, a Miroslav Jurica, úradujúci riaditeľ Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a člen presbyteriátu zodpovedný za archív Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. (SEAVC) Padina, a ponúkli občerstvenie na slovenský spôsob.

Na druhý deň (17. november) o 9.00 hod. navštívili Slovenské etno múzeum PETRAŠ v najstaršom dome (asi 170-ročný) v Padine, v ktorom Paľo Petraš (77 rokov) archivuje vzácne staré predmety, starožitnosti (impozantná zbierka obsahuje okolo 30 000 exponátov z miestnej komunity) – napr. kroje, pracovné i kuchynské náradie a pod., dokonca i staré vydania Biblie, najstaršie z r. 1650) –, ktoré zbiera od svojich 13 rokov.

Od 11.00 hod. sa v priestoroch farského úradu SEAVC Padina konala medzinárodná vedecká konferencia, nad ktorou prevzal záštitu mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha a garantom konferencie bol doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Cieľom konferencie bolo prezentovať postavenie evanjelickej cirkvi v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte a jej vplyv na zachovanie slovenského jazyka. Konferencia sa konala aj v kontexte pripomenutia si 180. výročia začiatku procesu kodifikácie spisovnej slovenčiny a 160. výročia založenia Matice slovenskej. Okrem uvedených výročí sa pripomenulo aj 217 rokov od príchodu prvých Slovákov do Padiny a 220 rokov do Kovačice. Spoločne ich spájala viera v lepší život, láska k slovenskému jazyku a túžba, aby ich deti zažili lepšie časy. Vo veľmi ťažkých podmienkach si budovali nový život. Od začiatku bola evanjelická cirkev nosným pilierom kultúry, vzdelávania a vôbec života na Dolnej zemi.

Konferenčné podujatie otvorilo zvonenie školského zvona, ktorý sa používal v škole do roku 1966 (vtedy sa otvorila nová škola v Padine s elektrickým zvonením) v rukách báčiho Paľa Petráša. Nasledovala prezentácia padinských báčikov: Paľa Petráša, zakladateľa Slovenského etno múzea – Petraš, a Paľa Povolného Juhása, insitného maliara. Príbehy z čias ich školských rokov spestrili ženy a dievčence v krojoch a deti oblečené do padinských krojov, v akých sa chodilo do školy v minulosti. Výber krojov a oblečenie účinkujúcich urobila Zuzana Kotvášová

Konferencierkou podujatia bola Ivana Capo Povolni. Na úvod konferencie sa k zúčastneným prihovoril hostiteľ, banátsky senior a farár cirkevného zboru v Padine Daniel Sladjan Srdić. Tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Boris Konček pozdravil všetkých v mene mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Fedora Rosochu so zaželaním zdarného priebehu konferencie. K zúčastneným sa prihovoril aj garant konferencie doc. J. Lomenčík, za Maticu slovenskú v Srbsku predseda Branislav Kulík, za Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny Ján Tomáš. Pozdrav od Slovákov z Talianska sa uskutočnil prostredníctvom videopozdravu, v ktorom sa prihovorila zakladateľka spolku Slovákov TATRA Jelka Harbin a Ivetka Galbavá, bývala splnomocnenkyňa vlády SR pre Slovákov v zahraničí.

Po úvodných pozdravoch nasledovali vystúpenia účastníkov s príspevkami, ktoré boli doplnené aj o kultúrny program.

Miroslav Jurica, úradujúci riaditeľ Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a člen presbyteriátu zodpovedný za archív SEAVC Padina: SEAVC v Padine a jeho dopad na duchovný, národnostný a školský evanjelický život Slovákov

Mgr. Martin Bajza, evanjelický farár SEAVC v Kovačici: Vplyv SEAVC v Padine a Kovačici na zachovanie slovenského jazyka od príchodu Slovákov.

Krátkym kultúrnym programom sa predstavili:

Ema Juricová, ktorú nacvičuje Anita Hlavatová, na klavíri sprevádza Marianna Marček-Valenta:

Rondo D-dur. Giovanni Battista Bononcini

Leona Majdlenová, ktorú nacvičuje a na klavíri sprevádza Marianna Marček-Valenta Ludwig vam Beethoven – Sonata opus 49 číslo 2

Dávid Dišpiter, ktorého nacvičuje a na klavíri sprevádza Marianna Marček-Valenta Edita opus 849 šíslo 26.

Nasledoval referát doc. PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD.: Spisovná slovenčina v kontexte národného jazyka: historické i súčasné kontúry.

Po krátkej prestávke odovzdal vedecký tajomník MS PhDr. Pavol Madura Pamätné listy predsedu Matice slovenskej pri príležitosti 160. výročia založenia MS:

Za zachovanie tradícií a odkazu našich predkov

Slovenskému etno múzeu – PETRÁŠ v Padine

Zuzane Kotvášovej, zberateľka padinských krojov (gecelí).

Paľovi Povolnému-Juhásovi, rozprávač, spisovateľ, insitný maliar.

Za zachovanie a rozvíjanie viery, slovenského jazyka a aktívnu prácu s deťmi a mládežou

Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Kovačici.

Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Padine.

Za zachovanie, rozvíjanie slovenského jazyka a odkazu našich predkov

Základnej škole maršala Tita.

Za zachovávanie tradícií a odkazu našich  predkov

Jánovi Kolárikovi (in memoriam), bol učiteľom na ZŠ maršala Tita, predsedom OÚ Padina.

Za dlhoročnú činnosť rozvíjania slovenskej komunity

Asociácii pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina. Predsedníčka Ďurašová-Markušová je dopisovateľkou Slovanského obzoru.

Potom nasledovala prezentácia Základnej školy maršala Tita v Padine v podaní žiačky Majdy Lenhartovej a žiaka Darka Šimaka v padinskom kroji a vystúpenie 40 detí z nedeľnej besiedky, predkonfirmačná mládež, ktoré sprevádzali katechétka Mariana Kutáleková a v hre na klavíri kantor Pavel Petrovič.

Pokračovalo sa záverečnými referátmi, a to vedeckého tajomníka MS a riaditeľa Archívu MS PhDr. Pavla Maduru na tému Stošesťdesiat rokov Matice slovenskej a PhDr. Mgr. Branislava Kulíka, DPA Národnosť a nábožnosť. O slovenčine na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici hovorila Tatjana Bovdišová. Prezentáciu projektov venovaných štúrovcom predstavili Daniela Ďurašová-Markušová a Miloš Krstovskizo ZŠ Ľudovita Štúrav Kysáči.

Po krátkej diskusii nasledoval obed pre všetkých zúčastnených – slovenské bryndzové halušky. Okrem halušiek organizátori ponúkali aj vynikajúce sladké i slané koláče kuchárky Snezany Petras. Prítomní zostali v družnej debate až do večerných hodín.

Účasť matičných vedeckých pracovníkov splnila stanovené ciele a výsledkom bolo užšie nadviazanie kultúrnych kontaktov Matice slovenskej s organizáciami v srbskej Padine, v ktorej Slovenky a Slováci (5 600) udržiavajú rodnú slovenčinu.

Doc. PaedDr. JÚLIUS LOMENČÍK, PhD., poverený riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej

 

Reportáž z podujatia:

 

2023-12-06T09:49:24+00:006 decembra 2023 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Zahraničie|
X