Matičný deň v Heľpe

Pri príležitosti 157. výročia vzniku Matice slovenskej a tiež 95. výročia vzniku MO MS v Heľpe v tretiu augustovú sobotu miestny odbor Matice slovenskej a Obec Heľpa spoločne zorganizovali Matičný deň.

Slávnosť sa začala odpustovou svätou omšou v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Heľpe. Program pokračoval o 14:00 v záhrade starej fary Divadlom pod balkónom, predstavením pre deti, v areáli sa mohli deti zabaviť na drevenom kolotoči a s rôznymi predmetmi na hranie sa z minulosti.

V budove fary sa konala výstava starodávnych krojov, fotografií z Heľpy od Karola Plicku a prác žiakov ZUŠ Heľpa s témou „Moja dedina ako ju vidím ja„. Sprístupnená bola aj súkromná jedinečná galéria Simanart gallery & design. Pokračovalo sa exhibičným futbalovým zápasom na miestnom štadióne. Galaprogram sa začal o 20:00 h., kde pred početným obecenstvom vystúpili domáci i hosťujúci umelci.

Program otvoril Ars Vokalis nádhernou piesňou „Aká si mi krásna“, moderátorka Natália Habrmanová predniesla báseň od Viliama Turčányho – Slovensko dnes, následne predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper a podpredseda Mgr. Marek Hanuska odovzdali ocenenie bývalej dlhoročnej predsedkyni MO MS Márii Mešťanovej. Potom vystúpil detský folklórny súbor Matičiarik, FS Priehyba, Chlopi z Heľpy, dievčenské spevácke trio Tereza Oravkinová, Juliána Lilková a Bibiána Hrončeková, ktoré doprevádzala ľudová hudba Dobrá cimbalovka a Natália Habrmanová predviedla úryvok z divadelného predstavenia-hry od. J.G. Tajovského „Ženský zákon“.

Počas celého programu do deja vstupoval Lukáš Latinák st., ktorý ho spestril svojim humorom. Na záver si spoločne všetci prítomní zaspievali „Tota Heľpa, tota Heľpa to je pekné mesto“.

Katarína Skladaná, predseda MO MS v Heľpe, foto : Svetlana Skladaná

X