Matičný deň v Lehote


//Matičný deň v Lehote

Výročie svojho oživotvorenia si Miestny odbor Matice slovenskej Lehota každoročne pripomína zorganizovaním „Matičného dňa“, s cieľom športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia sa svojich členov. V tomto roku, v sobotu 12.novembra, zorganizoval niekoľko podujatí pre športovo nadaných, najmenších i mladých členov.

Už v dopoludňajších hodinách sa uskutočnil 8. ročník Matičného stolnotenisového turnaja, v ktorom si svoje sily zmeralo do 30 súťažiacich. V jednotlivých kategóriách zvíťazili Natália Bédiová, Adrián Gergeľ, Lucia Bédiová a Ing. Štefan Zaujec. Všetci umiestnení na prvých troch miestach boli odmenení vecnými cenami. Organizáciu a celý priebeh turnaja zabezpečili okrem členov výboru MO MS aj Ing. Štefan Zaujec, Jozef Bomberovič, Ľubomír Predanócy, Ján Bédi a Ema Predanócyová

Popoludní sa stretli v miestnom kultúrnom dome najmenší matičiari v sprievode svojich rodičov resp. starých rodičov. Na podujatí s názvom „ Popoludnie plné hier“, ktoré pripravili Janka a Milan Balloví, si deti, niekedy aj za pomoci dospelých, mohli vyskúšať dojenie kravy, pribíjanie podkovy či sadenie skalných ruží. Vyvrcholením bolo vlastnoručné vystrihnutie si lietadielka a súťaž v jeho dolete. Zúčastnené deti na záver obdržali sladkú odmenu a prítomní rodičia spolu s organizátormi sa dohodli na ďalšom pokračovaní tejto formy stretávania sa najmenších matičiarov.

Poslednou akciou v rámci Matičného dňa bola „Diskotéka pre …násťročných“, ktorú organizačne i hudobnou produkciou zabezpečil Ing. Matúš Lisy v spolupráci s členmi Matičného klubu mladých. V priestoroch kultúrneho domu sa v čase od 18.00 až 22.00 hod. stretlo a pri zvukoch modernej hudby príjemne zabavilo viac ako 30 účastníkov, matičiarov a ďalších z radov mládeže obce.

Výbor MO MS Lehota aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii a zabezpečení Matičného dňa v Lehote, ako aj všetkým účastníkom.

Text:  Ing. Daniel Pavel

Foto: Ema Predanocyová, Ing. Matúš Lisy

 

 

 

 

2022-11-16T11:37:41+00:0016 novembra 2022 |Nitriansky kraj|
X