Matičný krojový ples


//Matičný krojový ples

Po minuloročnej prestávke, zavinenej pandémiou, Miestny odbor Matice slovenskej zorganizoval už 10 krát Matičný krojový ples v Lehote. I keď v netradičnom termíne, dňa 14. augusta sa v miestnom kultúrnom dome zišlo 80 matičiarov a sympatizantov, aby sa v ľudových krojoch v dobrej nálade zabavili, zatancovali i zaspievali. V krásne vyzdobenej sále sa na úvod účastníkom prihovorili starosta obce p. Radoslav Kriváček a zástupca VÚC a člen výboru MS Mgr. Ľubomír Kleštinec, ktorí spolu s predsedom MO MS Ing. Danielom Pavelom ples aj slávnostne otvorili.

Moderátor podujatia Bc. Matúš Lisy oboznámil prítomných s celým priebehom podujatia a potom už začala pravá, nefalšovaná zábava o čo sa postarala hudobná skupina Esso Band. V kultúrnom programe vystúpila Karin Smolková, účastníčka televíznej súťaže „Zem spieva“, ktorá vo svojich vystúpeniach prezentovala hru na heligónke a píšťale a piesne z regiónu Zázrivej a Terchovej. V ďalšej časti plesania, prestávky medzi tanečnými kolami vypĺňali hudobníci z Lehotskej štvorky a do spevu sa postupne zapojili všetci účastníci plesu.

Na účastníkov plesu čakala aj bohatá tombola a občerstvenie.  Rozchádzali sa až nad ránom v dobrej nálade a s prianím stretnúť sa opäť na ďalšom ročníku.

Na akciu, ktorá bola výborne zorganizovaná, finančne prispeli Nitriansky samosprávny kraj a obec Lehota.

Text : Ing. Daniel Pavel

Foto : Pavol Deglovič

Bc. Matúš Lisy

2021-08-31T09:17:14+00:0031 augusta 2021 |Nitriansky kraj|
X