Medzinárodný gajdošský festival Zagajduj Gajdoško


//Medzinárodný gajdošský festival Zagajduj Gajdoško

Účinkujúci zo štyroch krajín ukázali 7. augusta 2021 nielen svoju profesionalitu, ale popularizačno-zábavnou formou vzdelávania predstavili aj vzácne umenie, ktoré je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Obdivovatelia hry na gajdy sa dočkali už v poradí šiesteho ročníka Medzinárodného gajdošského festivalu Zagajduj gajdoško.

Cieľom organizátorov bolo verejnosti priblížiť všetky časti gajdošskej kultúry na Slovensku – nielen samotný hudobný nástroj, ale aj všetky kultúrne a vedomostné prejavy, ktoré súvisia s výrobou a používaním gájd. Návštevníci a účastníci medzinárodného gajdošského festivalu mohli počas troch dní pozorovať regionálne rozdiely v hre, odievaní, či celom hudobnom prejave v porovnaní s tradíciou v zahraničí. Tohtoročnou zmenou bolo, že sa trojdňový program festivalu presunul do Nitry, a to do priestorov Domu Matice slovenskej v Nitre. Záverečný program sa konal na nitrianskej Kalvárii formou sv. omši. Prvý deň festivalu bol určený vzdelávaniu a priamej konfrontácii všetkých účinkujúcich. Druhý deň pred hlavným večerným festivalovým programom sa mohli návštevníci tešiť na otvorenie výstavy Gajdošská izba. Expozícia z Veľkého Zálužia ponúkla svoju novú rozšírenú výstavnú plochu, ktorá spracováva tému gajdošskej tradície Nitry a okolia ako jedného z významných centier gajdošskej kultúry na západnom Slovensku. Výstava taktiež predstavila zbierkový fond spojený so známym gajdošom Jozefom Antalíkom a jeho pokračovateľov vo Veľkom Záluží. Krojová časť expozície priblížila pracovný a svadobný ľudový odev a ľudové odevy z obcí Hájske, Výčapy – Opatovce, Obyce, Lehota a Veľké Zálužie. Návštevníkov zaujali aj nové digitálne spracovania zbierkového fondu či zaujímavý fotokútik Obleč sa do kroja. Na festival prijali pozvanie viacerí hostia avšak medzinárodný festival slávnostne otvoril poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry. V programe sa predstavili štyri krajiny. Chorvátsko aj tento rok reprezentoval Hrvatski gajdaški orkestar. Poľskú gajdošskú tradíciu zastúpili Mlodziezowy kapela Dudziarska Sokoly z Kosciań. Gajdoši z Kopaníc okrem iného predstavili aj 150 rokov staré hrozenské čardáše nadväzujúce na gajdošskú tradíciu a kroje, ktoré na Kopaniciach zanikli už v roku 1903. Gajdošské piesne z okolia Nitry verejnosti ponúklo domáce zoskupenie Gajdošskí trogári a FS Drienka. Slovensko bolo zastúpené aj gajdošom Jaroslavom Chalupkom z Turca. Gajdošský festival sa v tretí deň zavřšil slávnostonou sv. omšou na nitrianskej Kalvárií, kde gajdoši hrali počas svätej omši, ale i po nej spravili krátky koncert pred kostolom. Výstava Gajdošská izba bude verejnosti v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre prístupná dlhodobo, kde vytvoríme ucelený cyklus vzdelávania pre školy, ale aj pre širokú laickú i odbornú verejnosť.

Michaela Pavelová

Dom MS v Nitre

2021-08-31T09:53:41+00:0027 augusta 2021 |Nitriansky kraj|
X