Memorandum národa slovenského sa stalo základným programovým dokumentom Slovákov pred 160 rokmi


/, Žilinský kraj/Memorandum národa slovenského sa stalo základným programovým dokumentom Slovákov pred 160 rokmi

Slovenská verejnosť i predstavitelia štátu si 7. júna 2021 v Martine pripomenuli 160. výročie základného emancipačno-politického dokumentu Slovákov Memoranda národa slovenského, ktoré je považované za rodný list Slovenska. Od memoranda sa odvíjali najvýznamnejšie dokumenty Slovákov, ktorými sa emancipovali ako svojbytný a samostatný národ v srdci Európy s právom na sebaurčenie a vlastnú štátnosť.

„My sme dediči i duchovní potomkovia obrovského odkazu Memoranda národa slovenského. Memorandisti, aj keď sa pochopiteľne nedožili úplnej realizácie memorandových požiadaviek, iste by však boli spokojní, keďže demokratická a zvrchovaná Slovenská republika je dnes aktívnou súčasťou našich životov,“ uviedol predseda MS Marián Gešper vo svojom príhovore. „Všetky piliere štátnej moci, teda inštitúcie ako Národná rada SR, vláda SR, úrad prezidenta SR, majú základy v memorandovom zhromaždení. Vtedajší predseda slovenského národného zhromaždenia z r. 1861 Ján Francisci bol pomyselným predsedom národnej rady a aj vtedajšie memorandové snemové zhromaždenie bol v symbolickej rovine slovenský parlament a predchodcom súčasných štátnych orgánov. Založenie Matice slovenskej bolo jednou zo základných požiadaviek memoranda. Zároveň bolo to veľmi úzko späté s ďalšími požiadavkami, aby boli založené inštitúcie ako právnická akadémia, katedra reči a literatúry slovenskej, vydávanie slovenských hospodárskych časopisov i spolkov, a aby bolo možné aktívne používať slovenčinu v úradoch na pomyselnom Hornouhorskom slovenskom okolí,“ priblížil M. Gešper.

Okrúhle 160. výročie prijatia tohto významného emancipačno-politického dokumentu si v Martine pripomenuli predstavitelia štátu z celého politického spektra – predseda NR SR Boris Kollár, podpredseda NR SR Juraj Blanár, podpredseda NR SR Milan Laurenčík, poslankyňa NR SR a členka Výboru pre kultúru a médiá NR SR Ľubica Laššáková, poslanec NR SR a rovnako člen Výboru pre kultúru a médiá NR SR Tomáš Taraba, poslanec NR SR Erik Tomáš, poslanec NR SR Miloš Svrček, poslanec NR SR a primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus a primátor Martina Ján Danko. Vládu SR reprezentovala štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Zuzana Kumanová. Reportáž zo spomienkového podujatia si pozriete na youtube profile TV Matica a prečítate si v Slovenských národných novinách.

IÚ MS

X