Mgr. Marta Vranovská – Malíková


//Mgr. Marta Vranovská – Malíková

„Je čas zaspievať pieseň vďaky i za ten chodníček krivoľaký, po ktorom bolo prejsť…“ Maša Haľamová

Obrazová kronikárka mesta

Pri príležitosti  nedožitej storočnice maliarky sa konalo 18.10.2023 odhalenie pamätnej bronzovej tabule na jej dome, v ktorom žila a tvorila – Ružová 23, Sabinov. Za účasti početnej sabinovskej verejnosti ju odhalil primátor mesta Sabinov,  Michal Repaský. Autorom reliéfu je sabinovský rodák, akademický sochár Jozef Hobor, ktorý tento krásny dar aj na dome vlastnoručne inštaloval. S kultúrnym programom a výtvarným happeningom z parafráz maliarkiných obrazov na podujatí vystúpili žiaci ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove. Na tomto slávnostnom akte vystúpil s príhovorom i predseda MO MS v Sabinove, Juraj Vrábel ml., ktorý okrem iného poukázal i na fakt, že v odkaze maliarky pokračuje i jej dcéra Antónia Iľkivová, ktorá vo svojich žiakoch podnecuje lásku k mestu i Slovensku. Po odhalení tabule oslavy pokračovali prehliadkou novovzniknutej „Galérie pod mestským opevnením“, ktorá bola realizovaná v rámci projektu participatívneho rozpočtu mesta. Projekt bol podporený sumou 1700 e. Dva stojany a dve grafiky s obrazmi a textom o živote a tvorbe maliarky sú inštalované vpravo za jej domom. Táto „Galéria pod mestským opevnením“ vznikla vďaka komisii, ktorá má na starosti participatívny rozpočet a zodpovedným pracovníkom MsÚ, ktorí sa tomuto projektu venovali a pomohli ho zrealizovať. Autorkou grafického návrhu je Eva Burgrová.

V podvečerných  hodinách sa konala v KC Na korze v Sabinove vernisáž výstavy z tvorby a života maliarky pod názvom „Nežila som nadarmo“. Výstava potrvá do 24.11.2023.

Z celého srdca ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k dôstojnému priebehu osláv jubilea a pričinili sa o to, že v Sabinove mohla pribudnúť pamätná tabuľa a dve informačné tabule galérie pod holým nebom maliarke, ktorá si ich svojím životom i umeleckou tvorbou právom zaslúži.

Mgr. Antónia Iľkivová

  

 

2023-11-14T10:24:33+00:0014 novembra 2023 |Prešovský kraj|
X