Mihálikova Sereď


//Mihálikova Sereď

Dňa 9.mája 2022 sa konal 17. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy  „ Mihálikova Sereď “. Súťažou  si organizátori MO Matice slovenskej a Mesto Sereď uctili spisovateľa Vojtecha Mihálika, občana Serede a rodáka z neďalekej Dolnej Stredy. Spolu sa stretlo 33 súťažiacich zo 7 škôl, konkrétne  ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ Pata, ZŠ G. Dusíka Galanta, ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho, CZŠ sv. Cyrila a Metoda a reálneho Gymnázia V. Mihálika v Seredi. Súťaž sa uskutočnila v Dome kultúry v Seredi.

 Účinkujúcich hodnotili poroty v zložení:

  1. Ružena Scherhauferová- spisovateľka, Hana Čížová a Slávka Kramárová
  2. Anna Pokorná- úspešná recitátorka, Silvia Slováková a Jaroslava Práznovská

Úroveň prednesu žiakov bola veľmi dobrá. Víťazi boli ocenení diplomami a cenami, ktoré darovalo Mesto Sereď, začo mu patrí  veľká  vďaka.

 Všetci súťažiaci dostali  občerstvenie, sponzorom ktorého bol MO MS v Seredi. Dobrú atmosféru dotvárali diváci nielen z radov pedagógov, ale aj rodičov a starých rodičov.

Výsledky:

I. kategória ( žiaci 1. – 2.ročníkov ZŠ )

Poézia: 1. Martin Herceg, 2. Adam Polednák, 3. Ružena Poláková

Próza:   1. Nikola Gemeriová, 2. Alžbeta Löfflerová, 3. Hana Večerková

II. kategória ( žiaci 3. – 4. ročníkov ZŠ )

Poézia: 1. Hana Dzurová, 2. Nikola Maceková, 3. Nela Martináková

Próza:   1. Daniel Čelár, 2. Ondrej Javor, 3. Simona Lehotová

III. kategória  ( žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ a reálneho gymnázia)

Poézia: 1. Viktória Bukovská, 2. Sára drešková, 3. Paulína Kmecová

Próza:   1. Roman Pauer, 2. Sofia Sedláková, 3. Sabina Križanová

IV. kategória ( žiaci 8. – 9. ročníkov ZŠ a reálneho gymnázia)

Poézia: 1. Ema Takáčová, 2. Kristína Farská, 3. Hana Valábková

Próza:   1. neudelené, 2. Martina Ivanová, 3. neudelené

Ďakujem všetkým účastníkom.

Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS Sereď

2022-05-12T08:38:31+00:0012 mája 2022 |Trnavský kraj|
X