Mladý záhradkár – vedomostná súťaž


//Mladý záhradkár – vedomostná súťaž

Dňa 23. mája 2019 sa uskutočnil už 13. ročník vedomostnej súťaže pod názvom „Mladý záhradkár“. Dom Matice slovenskej v Galante ju organizuje v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov v Galante a je určená žiakov základných škôl.

Do súťaže sa tentoraz prihlásili Základné školy z Čierneho Brodu, zo Šintavy a Pustých Úľan. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1. kategória: 10 – 12-ročné deti, 2. kategória: 13 – 15-ročné deti. Súťažiaci najskôr vyplnili písomný test pozostávajúci z 30 otázok. Potom pokračovali v ústnom poznávacom kole, kde určovali názvy kvetov, zeleniny, ovocia a semien rastlín. Získať mohli maximálne 50 bodov, 30 za písomný test a 20 za poznávanie rastlín. Hneď po skončení súťaže porota spočítala body a vyhodnotila súťaž. O víťazke v II. kategórii musel rozhodnúť rozstrel, keďže mali plný počet bodov až dve žiačky. Výhercom boli odovzdané diplomy a vecné ceny.

Výsledky vedomostnej súťaže:

Výhercovia v 1. kategórii:

  1. miesto – Adam Filo, ZŠ Čierny Brod
  2. miesto – Natália Hubináková, ZŠ kráľa Svätopluka Šintava
  3. miesto – Karolína Somorovská, ZŠ Čierny Brod

Výhercovia v 2. kategórii:

  1. miesto – Laura Kissová, ZŠ Pusté Úľany
  2. miesto – Liliána Lošonská, ZŠ Čierny Brod
  3. miesto – Liana Kutáková, ZŠ Čierny Brod

Na záver ešte raz ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, pani učiteľkám, že žiakov svedomito pripravovali a zapojili do súťaže. Všetkým výhercom, ale aj zúčastneným blahoželáme k dosiahnutým výborným výsledkom.

Miroslava Horňáková,
Dom MS Galanta

2019-06-07T12:41:22+00:007 júna 2019 |Trnavský kraj|
X