Močenskí filatelisti a matičiari plánujú vydať príležitostný lístok k 175. výročiu založenia Slovenských národných novín


/, Správy z krajov/Močenskí filatelisti a matičiari plánujú vydať príležitostný lístok k 175. výročiu založenia Slovenských národných novín

Máte radi filateliu a všetko čo sa týka poštových známok? Poďte sa s nami pozrieť do miestneho odboru Matice slovenskej, ktorého spolupráce zahŕňajú aj túto netradičnú záľubu. Prostredníctvom telefonického rozhovoru sme sa porozprávali s jeho  predsedníčkou Jolanou Lenčéšovou a predsedom Klubu filatelistov 52-46 Močenok Jozefom Kútnym. Prezradili detaily z ich spolupráce, posledného zverejneného príležitostného lístku s príležitostnou poštovou pečiatkou, ale aj to, čo pripravujú v budúcnosti.

Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Močenok Jolana Lenčéšová si spomína na začiatky ich vzájomnej spolupráce už v roku 1990, kedy bol MO MS znovuobnovený. Prezradila aj to, že Jozef Kútny je zakladajúcim členom Matice slovenskej. Jeho silný záujem o národné témy a cyrilo-metodskú tradíciu, no najmä láska v srdci sa pretavujú aj do celoživotnej záľuby – filatelie.

Cez filateliu je možné povedať veľa: „…nevidím krajší odbor ako filatelia, je to priam vševeda.“ Hovorí s trochou nadsádzky predseda miestneho klubu filatelistov. Sám však najlepšie vie, koľko práce stojí za vydaním nového motívu na poštový lístok, pečiatku či známku. Ročne v klube vydajú 10-20 príležitostných lístkov. Príležitostné lístky a poštové pečiatky sú denné poštové pomôcky, vydané pri významných udalostiach, výročiach, oslavách či osobnostiach. Posledný príležitostný lístok s príležitostnou poštovou pečiatkou vydaný 17. apríla 2020 Klubom filatelistov 52-46 Močenok bol pripravený k príležitosti 425. výročia narodenia ostrihomského arcibiskupa, prímasa Uhorska Juraja Selepčéniho Pohronca, veľkého muža Európy. Na príležitostnom lístku je v oblúku vyobrazený jeho portrét s nápisom: „Slovák, záchranca Viedne spod moslimských Turkov 1683 s pomocou Panny Márie“, ktorý odkazuje na bitku pri Viedni, v ktorej sa Selepčéni zaslúžil o víťazstvo a tým sa pričinil o záchranu celej Európy.

Klub filatelistov tak pripomína významné udalosti  zapísané v dejinách nášho národa. Vo svojej tvorbe spracoval mnohé osobnosti, akými sú generál Milan Rastislav Štefánik a 100. rokov od jeho tragického úmrtia, Štefan Moyzes a 150. výročie úmrtia, sv. Hieronym a rok Božieho slova vyhlásený pápežom Františkom, Michal Miloslav Hodža a jeho 150. výročie smrti, Andrej Sládkovič a 200. výročie jeho narodenia, ďalej sa venovali osobnostiam titulárneho zoborského opáta Mons. Ladislava Belása, Štefanovi Potockému, močenskému rodákovi a kňazovi, Vanniusovi, prvému nitrianskemu kráľovi, kniežaťu Pribinovi, kráľovi Svätoplukovi a mnohým iným. Močenskí filatelisti rovnako nezabudli na pripomenutie  výročia oslobodenia obce Močenok sovietskymi vojskami a 100. rokov oživotvorenia Matice slovenskej. Sú to desiatky až stovky tém, ktoré už Klub filatelistov 52-46 Močenok počas svojho pôsobenia spracoval.

Najbližšie sa môžu priaznivci filatelie tešiť na príležitostný lístok s príležitostnou poštovou pečiatkou s osobnosťou Jána Palárika k príležitosti jeho 150. výročia úmrtia, ale v pláne je aj zakomponovanie témy 175. výročia založenia Slovenských národných novín. Mnohé z nich sú prezentované na spoločných podujatiach s MO MS Močenok. Ich vzájomnú spoluprácu si obaja predsedovia veľmi pochvaľujú. „Matica slovenská má v životoch Slovákov nezastupiteľné poslanie. Neviem si predstaviť život v Močenku bez kultúry a Matice slovenskej…“, dodal na záver J. Kútny. Práve v marci bol vydaný poštový lístok pripomínajúci 200. rokov od narodenia Andreja Sládkoviča. Jeho prezentácia sa mala konať na matičnom podujatí  Popoludnie s poéziou, ktoré je kvôli súčasnej situácii odložené.

Hlboký cit a láska k svojim historickým koreňom je to, čo sprevádza každého matičiara pri svojej nezištnej práci. Len vtedy má naša činnosť zmysel, ak sa úspech nemeria peniazmi za vykonanú prácu, ale dobrým pocitom na duši. Dokazujú to denne matiční dobrovoľníci a s nimi spolupracujúce mnohé záujmové združenia po celom Slovensku.

Nikola Rechtorisová

Dom MS v Nitre

Popis k fotografiám:

Predposledný poštový lístok vydaný v tomto roku venovaný výročiu A. Sládkoviča

 sprava: J. Kútny s J. Lenčéšovou na konferencii v Nitre

 Klub filatelistov v Močenku vydá ročne do 20 ks poštových lístkov, často spolu s príležitostnými poštovými pečiatkami

2020-05-12T15:36:02+00:0023 apríla 2020 |Nitriansky kraj, Správy z krajov|
X